CHI TIẾT GÓI THẦU

.: Chủ đầu tư:   Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu
.: Bên mời thầu:   Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu
.: Tên dự án:   XDM, cải tạo lưới điện khai thác 06 lộ ra 22kV trạm 110kV Cảng Cái Mép
.: Tên gói thầu:   Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
.: Hình thức:   Đấu thầu rộng rãi trong nước
.: Hình thức hợp đồng:   Theo đơn giá cố định
.: Bảo đảm dự thầu:   78,000,000 VNĐ
.: Nguồn vốn dự án:   ĐTXD năm 2018
.: Thời điểm đóng thầu:   01/10/2018 09:00:00
.: Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:   Từ Ngày: 10:35 29/12/2017 Đến Ngày: 9:00 10/01/2018
.: Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:   http://muasamcong.mpi.gov.vn
.: Địa chỉ nhận hồ sơ:   http://muasamcong.mpi.gov.vn
.: Giá bộ HSMT:   Miễn phí
.: Khác:  

 

 Quay lại

 
Đầu trang