Xem nội dung và tải các văn bản liên quan tại đây:

* Thông tư số 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời của Bộ Công thương ban hành ngày 17/7/2020.

* Văn bản số 5982/EVN SPC-KD ngày 16/7/2020 V/v thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà và hướng dẫn tạm thời các vướng mắc điện mặt trời mái nhà của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

* Văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020 V/v hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

* Văn bản số 3725/EVN-KD ngày 01/6/2020 V/v ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 về việc cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

* Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/03/2019 V/v hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam ban hành ngày 08/01/2019.

* Thông tư 05/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời ban hành ngày 11/03/2019.

* Thông tư số 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời của Bộ Công thương ban hành ngày 12/09/2017.

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/04/2017.

THÔNG BÁO KHẢ NĂNG HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐẾN NGÀY 05/9/2020
Thực hiện văn bản số 4651/EVN-KD ngày 09/7/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) Hiện nay có một số doanh nghiệp, hộ gia đình đã và đang quan tâm tham gia phát triển ĐMTMN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các hệ thống có công suất phù hợp với mức độ sử dụng điện của khách hàng. Để đảm bảo việc vận hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả và tránh gây thiệt hại đối với nhà đầu tư, tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển ĐMTMN mà không làm quá tải trạm biến áp 110kV, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu thông báo khả năng tiếp nhận công suất đấu nối của trạm biến áp, tuyến đường dây đến ngày 05/9/2020, cụ thể như sau:
Chi tiết...
Thư ngỏ phát triển điện mặt trời mái nhà
Ngành Điện rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Khách hàng trong việc sử dụng điện mặt trời, nhằm góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho gia đình và thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
Chi tiết...
Thông báo công tác phát triển hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi tiết...
CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI
Chi tiết...
 
Đầu trang