Trang chủ Đảng - Đoàn thể Đảng
 

Đảng bộ Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ về công tác phát triển Đảng, ngày 13/8/2012 Chi bộ Điện lực Bà Rịa thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Vũ Hồng Tráng nay là Giám Đốc Điện Lực Bà Rịa – Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, đến dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Chinh – Bí thư Chi Bộ Điện Lực Bà Rịa và các đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ Điện lực Bà Rịa.

IMG_0412
Đồng chí Bí thư Chi bộ trao quyết định cho Đảng viên mới.

Buổi kết nạp đã diễn ra một cách trang trọng theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Sau khi đọc quyết định kết nạp đảng viên mới, đồng chí Bí thư Chi nộ djdã trao quyết định kết nạp cho đồng chí Đảng viên mới.

Đứng trước Đảng kỳ Đảng viên mới đã tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao... Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí... Tham gia xây dựng đường lối, chính sách Đảng vững mạnh, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”

Kết thúc buổi kết nạp, đồng chí Nguyễn Văn Chinh – Bí thư Chi bộ Điện lực Bà Rịa phát biểu ý kiến dặn dò, chúc mừng đồng chí mới được kết nạp và phân công cho Đảng viên chính thức tiếp tục, giúp đỡ, giáo dục về chính trị, tư tưởng quần chúng mới để trở thành Đảng viên chính thức.

Xuân Quang – Điện lực Bà Rịa.

In      Trở về
Đầu trang

 
Đầu trang