Trang chủ Qui định, qui trình Quy định và Quy trình
 

Quy định công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU

Quy định này được biên soạn trên cơ sở kế thừa nội dung của “Quy định quản lý và thực hiện công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trong Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu” được ban hành theo Quyết định số 120/QĐ-PCBRVT ngày 18/02/2016.

Sửa đổi cho phù hợp với các quy định mới: Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Tải QĐ công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu

In      Trở về
Đầu trang

 
Đầu trang