Trang chủ Qui định, qui trình Quy định và Quy trình
 

Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC

Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC

 

Tải văn bản tại đây:

Quyết định ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC;

Bộ tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không;

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC;

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dây dẫn bọc và cáp điện hạ áp);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dây dẫn bọc và cáp điện trung áp);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dây dẫn trần);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Máy biến áp phân phối 1 pha 12,7/0,23kV);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Chống sét van 18kV - cấp 1);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Tụ bù trung áp 13,2kV);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dầu cách điện máy biến áp);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Thiết bị lưới điện hạ thế);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Kiểm soát và sửa đổi);

In      Trở về EVNSPC
 
Các Quy định và Quy trình đã đưa
   Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng (03:02 - 28/12/2015)
   Quy định công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (08:07 - 15/09/2014)

Đầu trang

 
Đầu trang