Trang chủ Thông tin hoạt động Văn hóa Doanh nghiệp
 

Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong một số lĩnh vực công tác

Điều 1. Đối với cán bộ, công nhân viên khi giao tiếp với khách hàng

1. Chuẩn mực trong ứng xử với khách hàng:  
a) Mọi cán bộ, công nhân viên trong Công ty phải luôn thể hiện sự tôn trọng, lịch sự và bình đẳng trong giao tiếp khách hàng;
b) Tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng mọi yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc mua, bán điện, thương thảo, ký hợp đồng vá các dịch vụ điện;
c) Giữ gìn trật tự, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sinh hoạt hàng ngày của khách hàng khi đi khảo sát, lắp đặt, treo tháo, nghiệm thu hệ thống đo đếm điện;
d) Tận tình hướng dẫn khách hàng đến đơn vị giải quyết yêu cầu nếu không thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của mình;
e) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn thể hiện sự tôn trọng, lịch sự đối với khách hàng và phải giải quyết đúng hẹn, đúng nội dunng, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề mà khách hàng yêu cầu trên cơ sở quy định pháp luật, của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty.

 

2. Đạo đức nghề nghiệp:
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định, quy trình của Công ty và giải quyết công việc trong thẩm quyền được cho phép.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm:
a) Giao tiếp với khách hàng khi có mùi bia, rượu;
b) Dùng những lời lẽ, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa, các từ, ngữ có tính chất đe dạo, mệnh lệnh, thiếu bình đẳng, cửa quyền với khách hàng;
c) Lợi dụng cương vị công tác, nhiệm vụ được giao để hạch sách, gây phiền hà cho khách hàng;
d) Thu tiền sữa chữa lưới điện hạ thế phía trướcc công tơ bán điện và thiết bị, vật tư bảo vệ công tơ. Thu tiền giữ xe khách hàng khi không được quy định;
e) Hướng dẫn cho khách hàng kiến nghị vượt cấp về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.
Điều 4. Đối với cán bộ, nhân viên trong quản lý vận hành lưới điện
1. Chuẩn mực ứng xử 
Phải luôn có tháo độ lịch sự, tôn trọng đối tượng kiểm tra. Lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của các đối tượng tiếp xúc.
2. Đạo đức nghề nghiệp
a) Thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định, quy trình của Công ty và giải quyết công việc trong thẩm quyền được cho phép;
b) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính khách quan, ghi chép đầy đủ các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác quản lý vận hành lưới điện theo quy định;
c) Khi kiểm tra công tác quản lý vận hành lưới điện phải lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của cán bộ cấp dưới, không chủ quan xem nhẹ việc thu thập số liệu, không bao che sai phạm;
d) Báo cáo đầy đủ, trung thực cho người ra quyết định kiểm tra các nội dung kiểm tra ( bao gồm cả giải trình) của đối tượng được kiểm tra để người ra quyết địn có kết luận và cách xử lý vụ việc chính xác.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm
a) Lợi dụng cương vị công tác, quyền hạn để thực hiện hành vi trái quy định, gây phiền hà, sách nhiễu cho đối tượng kiểm tra;
b) Kiểm tra vượt quá thẩm quyền, khi chưa có phiếu công tác;
c) Cố ý kết luận sai sự thật, bao che cho người vi phạm quy định về công tác quản lý vận hành;
d) Có những hành vi trái pháp luật, quy định của Công ty, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra.
Điều 5. Đối với người thực hiện công tác đấu thầu
1. Chuẩn mực ứng xử
a) Luôn có thái độ lịch sự, tôn trọng với các nhà cung cấp khi họ tham gia các quá trình trong công tác đấu thầu của Công ty;
b) Luôn vui vẻ, nhiệt tình tiếp nhận và trả lời những ý kiến thắc mắc của các nhà cung cấp liên quan đến gói thầu của Công ty mà họ quan tâm.
2. Đạo đức nghề nghiệp
a) Thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các trình tự, thủ tục do Công ty ban hành;
b) Cá nhân tham gia quá trình lực chọn nhà thầu chịu trách nhiệm cá nhân về  bản thân và những người thuộc quyền quản lý của mình thực hiện công việc một cách có đạo đức và đúng quy định.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm
a) Lợi dụng vị trí, quyền hạn có những hành động thiếu trung thực, không khách quan trong việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng trái theo quy định của pháp luật; của Công ty
b) Dùng ảnh hưởng cá nhân để áp dụng các ưu đãi trong đấu thầu trái quy định;
c) Cấu kết, thông đồng giữa bên mời thầu với nhà thầu, giữa cơ quan quản lý nhà nước với bên mời thầu và với nhà thầu để thay đổi hồ sơ dự thầu, thông đồng với cơ quan thẩm định, thanh tra làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty;
d) Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu vừa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;
đ) Tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu;
e) Chia dự án thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu một lần. Một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng; trường hợp gói thầu gồm nhiều phần độc lập thì được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng;
f) Nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn, trừ trường hợp  đối với gói thầu EPC;
g) Tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu: Nội dung hồ sơ mời thầu; Nội dung các hồ sơ dự thầu; Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình đấu thầu, xét thầu và thẩm định trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột tham gia các gói thầu mà mình làm bên mời thầu hoặc là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thầu, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả thực hiện.
h) Sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột tham gia các gói thầu mà mình làm bên mời thầu hoặc là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Điều 6. Đối với cán bộ, công nhân viên thực hiện công tác thẩm định dự án, giám sát công trinh
1. Chuẩn mực ứng xử
a) Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định;
b) Trong công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, phải có trang phục thích hợp, thái độ tác phong hòa nhã, lịch sự, văn minh, cư xử đúng mực trong hoạt động tiếp xúc, giao tiếp, giải quyết công việc; giao tiếp với đối tượng đúng nguyên tắc khách quan, minh bạch, rõ ràng; có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét, đánh giá sự việc; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến giải trình hợp lý của đối tượng, hướng dẫn cho đối tượng hiểu và thực hiện đúng quy định;
c) Thực hiện đúng giờ làm việc; không được sai hẹn đối với đối tượng đã đăng ký làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng;
d) Giải quyết công việc đúng thời hạn quy định, không làm ảnh hưởng đến đối tượng; trường hợp cần có thời gian nghiên cứu bổ sung tài liệu, phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp để gia hạn và có thông báo kịp thời cho đối tượng;
đ)Khi thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị phải thận trọng, khách quan và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình;
e) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại thì phải báo cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời.
2. Đạo đức nghề nghiệp
a) Trong quá trình công tác phải luôn giữ gìn uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp;
b) Khi thực hiện nhiệm vụ, phải bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan và toàn tâm toàn ý cho công việc, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc vì áp lực khác mà có hành động thiên vị, làm sai lệch hồ sơ, sai quy định, trái đạo đức xã hội;
c) Thực hiện cần kiệm liêm chính chí công vô tư, lấy yêu cầu bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm làm kim chỉ nam trong công tác thẩm định và giám sát. Thực hiện nhiệm vụ được giao bằng hết khả năng của mình với tinh thần tận tụy, nhiệt tình; luôn đúng giờ và tận dụng tối đa thời gian cho công việc; Bảo vệ và sử dụng an toàn, tiết kiệm tài sản công;
d) Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của Ngành và của đơn vị.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm
a) Có thái độ hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ;
b) Trốn tránh, đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm, cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối thực hiện nhiệm vụ được phân công;
c) Quan liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý; tham gia, bao che, dung túng hoặc thiếu tinh thần đấu tranh trước những hành vi tham nhũng, tiêu cực và lãng phí;
d) Giải quyết công việc sai trình tự, thủ tục, quy định; xử lý công việc vượt quá thẩm quyền thời hạn quy định, xử lý công việc không được giao để ảnh hưởng đến đối tượng mà không có lý do chính đáng hoặc không báo cáo lại với lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo;
đ) Vi phạm các quy định về phát ngôn, thu thập, bảo quản, lưu trữ, cung cấp tài liệu, số liệu chuyên môn thuộc nhiệm vụ được phân công; tư vấn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho đối tượng làm những việc tiêu cực hoặc gây khó khăn đơn vị trong quá trình giải quyết công việc.
Điều 7. Đối với cán bộ, nhân viên thực hiện công tác kế toán
1. Chuẩn mực ứng xử
a) Thực hiện nhiệm vụ kế toán theo những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn đã quy định trong chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật;
b) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người hành nghề kế toán phải thực sự không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình; thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng;
c) Giải quyết công việc phải công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị; phải bảo mật các thông tin có được trong quá trình kiểm toán.
2. Đạo đức nghề nghiệp
a) Người làm nghề kế toán phải luôn phấn đấu hoàn thiện mình để có trình độ chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng đòi hỏi của công việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với vị trí công việc mà mình đảm trách;
b) Luôn đảm bảo việc cung cấp thông tin kế toán và dịch vụ kế toán có chất lượng, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán, phản ánh trung thực khách quan thực trạng tài chính của đơn vị, đảm bảo các thông tin kế toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán
c) Thẳng thắn, trung thực trong hoạt động công tác kế toán, có những hành vi làm giảm uy tín của đơn vị.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm
a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;
b) Nói dối, giữ im lặng hay cố tình làm cho người khác đặc biệt là các cơn quan kiểm toán hiểu nhầm thực chất vấn đề;
b) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
c) Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;
d) Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán;
đ) Tiết lộ bất cứ một thông tin nào khi chưa được phép của người có thẩm quyền;
e) Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền;
f) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trù dập người làm kế toán trong việc thực hiện công việc kế toán;
g) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản;
h) Tham gia tạo dựng và công bố báo cáo tài chính sai lệch.

Điều 8. Đối với cán bộ, nhân viên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo
1. Chuẩn mực ứng xử
a) Không tiếp xúc với đối tượng thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo bên ngoài trụ sở làm việc, khi tiếp xúc với đối tượng thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo phải có từ hai người trở lên;
b) Khi giao tiếp với người dân hoặc đối tượng thanh tra, đòi hỏi người cán bộ thanh tra luôn phải biết tự kiềm chế, vừa thể hiện sự cởi mở, chân thành, thông cảm nhưng lại nghiêm túc, đúng mực;
c) Tại nơi tiếp xúc khách hàng phải niêm yết đầy đủ nội quy tiếp khách hàng và phải thực hiện đúng nội quy giao tiếp khách hàng;
d) Phải luôn có thái độ tôn trọng đối tượng thanh tra, kiểm tra, đối tượng khiếu nại, tố cáo. Lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của các đối tượng khi tiếp xúc;
đ) Chỉ trả lời cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra, đối tượng khiếu nại, tố cáo những vấn đề đã được cấp có thẩm quyền kết luận.
2. Đạo đức nghề nghiệp
a) Thực hiện nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục theo Quy trình thanh tra, kiểm tra; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, của Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu;
b) Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tiếp xúc, lắng nghe và ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến của người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo, không chủ quan xem nhẹ việc thu thập thông tin, trọng chứng hơn trọng cung hoặc ngược lại, không bao che sai phạm;
c) Có phong cách làm việc tốt, phải coi trọng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
d) Báo cáo đầy đủ, trung thực cho người ra quyết định thanh tra, kiểm tra các nội dung thu thập được kể cả giải trình của các đối tượng thanh tra, kiểm tra để người ra quyết định thanh tra, kiểm tra kết luật và xử lý chính xác vụ việc không gây oan sai cho đối tượng thanh tra, kiểm tra hoặc người bị khiếu nại, tố cáo.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm
a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra, kiểm tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; 
b) Thanh tra, kiểm tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra, kiểm tra;
c) Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật; 
d) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức;
đ) Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra; 
e) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra;
f) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, kiểm tra.
In      Trở về PCBRVT
 
Các Văn hóa Doanh nghiệp đã đưa
   Thắp sáng niềm tin (03:46 - 16/12/2015)
   TẬP HUẤN LỚP “ KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG” (00:54 - 09/10/2015)

Đầu trang

 
Đầu trang