Trang chủ Thông tin hoạt động Văn hóa Doanh nghiệp
 

Quy tắc ứng xử trong Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu

Điều 1. Quy tắc ứng xử trong Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
1. Quy tắc ứng xử cơ bản
Thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm của Tổng công ty và Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu. Luôn tôn trọng khách hàng và không ngừng nổ lực phấn đấu nâng cao uy tín của ngành điện.

2. Ứng xử trong giao tiếp
a) Trang phục gọn gàng lịch sự theo đúng quy định;
b) Văn minh lịch sự khi giao tiếp. Luôn thể hiện thái độ, cử chỉ, lời nói khiêm tốn, đúng mực trong giao tiếp (chào hỏi, bắt tay, nói chuyện...) phù hợp với thứ bậc, văn hóa, từng vùng;
c) Luôn xử sự xuất phát từ nguyên tắc lấy con người làm gốc;
d) Luôn đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa, tôn trọng và không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc, đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện.
đ) Khi thi hành nhiệm vụ phải mặc đồng phục theo đúng nội quy của Công ty; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho Công ty.
3. Ứng xử trong công việc
a) Mọi hành động, mọi lời nói và văn bản phải được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, của EVN, EVN SPC và của PCBRVT;
b) Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, quanh co hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác;
c) Công tâm, tận tụy, nhanh chóng, chính xác khi thực hiện công việc được giao nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc một cách hiệu quả nhất;
d) Luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao, vì lợi ích chung của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn và vì sự phát triển chung của đất nước;
đ) Luôn có ý thức giữ gìn nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, bảo vệ và giữ gìn tài sản của cơ quan, có ý thức bảo vệ các lợi ích chung
4. Những việc cán bộ, công nhân viên phải làm khi thực hiện nhiệm vụ được giao
a) Thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng, thẩm quyền được giao;
b) Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của Công ty, đơn vị; báo cáo kịp thời cho người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi  phạm trong Công ty, đơn vị;
c) Bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản chung. Chấp hành quyết định của cấp trên;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc: có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý và kịp thời xử lý vi phạm đối với cán bộ, công nhân viên vi phạm theo phân cấp quản lý. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm , chống lãng phí;
đ) Cán bộ, công nhân viên phải trang phục theo quy định của Công ty khi thi hành nhiệm vụ, nói lịch sự, văn minh, nhã nhặn trong quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng.
5. Những việc cán bộ, công nhân viên không được làm khi thực hiện nhiệm vụ được giao
a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc;
b) Mạo danh người khác để giải quyết công việc; mượn danh Công ty để giải quyết công việc của cá nhân, giải quyết công việc không đúng thẩm quyền;
c) Che giấu, bưng bít hoặc làm sai lệch nội dung các phản ánh, những hành vi sai phạm của tập thể, cá nhân trong Công ty mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ mà mình được giao;
d) Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật, đúng quy định Công ty của khách hàng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao;
đ) Sử dụng tài sản của Công ty trái pháp luật;
e) Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của khách hàng khi được giao nhiệm vụ giải quyết;
f) Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; sử dụng thông tin liên quan để vụ lợi cho bản thân;
g) Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của khách hàng theo quy định của pháp luật;
h) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.
6. Quy tắc ứng xử với cấp trên
a) Công nhân viên thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng, phục tùng và chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh của lãnh đạo;
b) Trung thực, thẳng thắn trong báo cáo, đề xuất, tham gia, đóng góp ý kiến trong hoạt động điều hành của Công ty, bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
c) Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình hoặc đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín của cấp trên.
7. Quy tắc ứng xử của cán bộ lãnh đạo đối với cấp dưới
a) Thực hiện sự phân công công việc công khai, công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cán bộ, công nhân viên trong đơn vị;
b) Hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý;
c) Gương mẫu cho cấp dưới noi theo về mọi mặt;
d) Nắm bắt kịp thời tâm lý của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của từng nhân viên trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị;
đ) Phát huy dân chủ , tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của nhân viên thuộc đơn vị quản lý. Tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý khi giao nhiệm vụ;
e) Bảo vệ danh dự của nhân viên thuộc thẩm quyền khi có khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật;
f) Không đối xử mất cân bằng giữa các cấp dưới.
8. Quy tắc ứng xử với đồng nghiệp
a) Khiêm tốn, tôn trọng, chân thành, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Không nói xấu đồng nghiệp khi người đó không có mặt;
b) Thái độ lắng nghe: biết tiếp nhận thông tin đóng góp bổ ích có tính chất xây dựng từ đồng nghiệp, đúc kết kinh nghiệm với tinh thần cầu tiến và lời cảm ơn chân thành, biết lắng nghe để thấu hiểu khó khăn của đồng nghiệp để hỗ trợ kịp thời. Sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với đồng nghiệp, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ với thái độ cởi mở vì mục tiêu chung;
c) Tinh thần thi đua: Vì mục tiêu chung, luôn thi đua để đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc và coi trọng thành công của đồng nghiệp, tránh ganh đua, đố kỵ, bè phái, nói xấu sau lưng đồng nghiệp.
9. Quy tắc ứng xử trong quan hệ xã hội:
Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc snh hoạt nơi công cộng. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi khi tham gia các hoạt động xã hội. 
Điều 2. Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong Công ty
1. Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống  mọi cán bộ, công nhân viên phải trung thực, khách quan, thực hiện đúng pháp luật và quy định của ngành trên tinh thần trách nhiệm cao không vụ lợi. Không vì quyền lợi của tập thể, cá nhân đơn vị mà gây thiệt hại cho khách hàng hoặc những người có liên quan. Luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng cam kết của Tổng công ty với khách hàng là: ”đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo”;
2. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa công việc được giao, nắm vững chuyên môn, thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật; không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và nghiên cứu, đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc;
3. Giải quyết tranh chấp với khách hàng phải xuất phát từ lợi ích của Công ty và khách hàng;
4. Yêu ngành, yêu nghề, tự hào với công việc mình đang làm; tận tuỵ với công việc, chủ động, sáng tạo, không ngừng cống hiến trí tuệ, tài năng; vượt qua khó khăn hoàn thành tốt công việc được giao;
5. Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm; thường xuyên tự rèn luyện để có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, biết yêu thương những người xung quanh, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình.

In      Trở về PCBRVT
 
Các Văn hóa Doanh nghiệp đã đưa
   Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong một số lĩnh vực công tác (16:01 - 24/05/2016)
   Thắp sáng niềm tin (03:46 - 16/12/2015)
   TẬP HUẤN LỚP “ KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG” (00:54 - 09/10/2015)

Đầu trang

 
Đầu trang