Trang chủ Thông tin hoạt động Văn hóa Doanh nghiệp
 

Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa PCBRVT

Điều 1. Mọi hành động của PCBRVT đều hướng tới con người vì con người
1. Giữ vững chuẩn mực đạo đức trên tinh thần những nguyên tắc ứng xử cơ bản  của con người và điều lệ, quy định của EVN; EVNSPC; PCBRVT.
2. Không lạm dụng quyền hạn hay chức vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẩn tránh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; không phân biệt đối xử.

3. Thẳng thắn thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm của chính mình.
4. Mọi CBCNV của PCBRVT phải cùng làm việc vì thành tích chung chứ không chỉ cho bản thân hoặc chỉ phục vụ cho lợi ích của một nhóm người.
5. Tất cả CBCNV của PCBRVT đều hình thành những mối quan hệ với khách hàng thái độ trong giao tiếp vui vẻ, nhã nhặn, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp trên cơ sở bình đẳng hợp tác hai bên cùng có lợi.
6. CBCNV của Công ty không ngừng học tập để nâng cao kiến thức, kỷ năng nghiệp vụ, kiến thức khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào trong SXKD.
7. Thành tích của CBCNV được đánh giá công bằng, ý kiến góp ý của mọi người được tôn trọng.
8. PCBRVT hành động vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Luôn luôn xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư, xã hội bằng sự thiện chí, tình nhân ái, tinh thần nhân văn.
9. Hoạt động của PCBRVT luôn coi con người là trung tâm; trong nội bộ PCBRVT người lao động được coi là tài sản quý giá nhất giúp PCBRVT đi đến thành công. Mỗi CBCNVcủa PCBRVT không ngừng phấu đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập để tự hoàn thiện mình theo nguyên tắc cơ bản này.
Điều 2. PCBRVT luôn luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng, bình đẳng với đối tác và trách nhiệm với cộng đồng xã hội
1. PCBRVT luôn thực hiện hành động với  phương châm là phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
2. Mọi thành viên trong PCBRVT cam kết với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy trong công việc hành động vì mục đích của Công ty, quốc gia, cộng đồng xã hội và sự phồn vinh của tổ quốc, luôn hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp của EVN, Tổng công ty và Công ty hiện tại và tương lai.
Điều 3. PCBRVT luôn cam kết tuân thủ pháp luật, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch
 1. Mọi hành động của PCBRVT luôn tuân thủ pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNSPC và PCBRVT. Mọi thành viên của PCBRVT luôn tiên phong trong việc thực thi và góp phần phát triển, hoàn thiện những quy chế và quy định do Công ty ban hành.
2. PCBRVT luôn tôn trọng các quy tắc, nguyên tắc, nghi thức trong giao tiếp lịch thiệp, khách quan, trung thực, minh bạch, bình đẳng công bằng trong xử lý công việc đối với khách hàng, đối tác, cộng đồng cũng như CBCNV Công ty.
3. PCBRVT chia sẻ, công khai những thông tin về hoạt động SXKD của PCBRVT với tất cả CBCNV, đối tác, khách hàng và luôn tôn trọng giá trị của mọi người khi giao tiếp.
4. Tất cả thành viên trong gia đình PCBRVT có trách nhiệm tuân thủ pháp luật, cùng góp sức xây dựng PCBRVT ngày càng phát triển và phải chịu trách nhiệm về  những hành vi và công việc được giao.
Điều 4. Sức mạnh trong mọi hành động của PCBRVT là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể
1. PCBRVT thực hiện bằng sự đóng góp cho xã hội, nền kinh tế bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo, trí tuệ của con người kết hợp với khoa học công nghệ  hiện đại, PCBRVT luôn trân trọng những thành quả đã đạt được cũng như những truyền thống vẻ vang của ngành điện của dân tộc, luôn tôn trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, hợp tác và lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh tổng hợp để thực hiện được những mục tiêu, chiến lược kinh doanh đề ra.
2. PCBRVT luôn phấn đấu duy trì môi trường làm việc thân thiện, thoải mái để khuyến khích CBCNV tích cực lao động, sáng tạo tổ chức các buổi thảo luận về  công nghệ mới như quy trình vận hành, quy trình sản xuất của máy móc thiết bị mới để hướng dẫn cho CBCNV biết thực hiện.
3. Tập thể CBCNV của PCBRVT luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc mà ở đó mỗi thành viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao luôn tự tin và chủ động để hoàn thành xúât sắc nhiệm vụ được giao.
Điều 5. PCBRVT phấu đấu để xứng đáng với niền tin của khách hàng, đối tác và nhân dân
1. PCBRVT coi trọng cam kết với khách hàng, đối tác, trung thành với giá trị cốt lõi, thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực, PCBRVT là niềm tin để xứng đáng mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân giao, sẽ giành được sự tín nhiệm của những người mà Công ty đã phụng sự để xây dựng thành công hình ảnh tốt đẹp mà PCBRVT mong muốn.
2. CBCNV của PCBRVT cần phải thể hịên được sự chuyên nghiệp trong đối nội cũng như đối ngoại. Tính chuyên nghiệp thể hiện trong thái độ đối xử với khách hàng, đối tác, sử dụng và bảo mật thông tin khách hàng, tuân thủ quy trình, quy định, tuân thủ pháp luật, thái độ tôn trọng đồng nghiệp.
3. PCBRVT luôn cải thiện môi trường làm việc để cho CBCNV có thể làm việc theo nhóm cùng nhau với sự cởi mở và tin tưởng lẫn nhau.Mỗi người đều tham gia vào những nỗ lực chung, tôn trọng lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến và tinh thần trách nhiệm nhằm tạo ra sự tin cậy của nhân dân.

In      Trở về PCBRVT
 
Các Văn hóa Doanh nghiệp đã đưa
   Quy tắc ứng xử trong Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (16:01 - 24/05/2016)
   Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong một số lĩnh vực công tác (16:01 - 24/05/2016)
   Thắp sáng niềm tin (03:46 - 16/12/2015)
   TẬP HUẤN LỚP “ KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG” (00:54 - 09/10/2015)

Đầu trang

 
Đầu trang