Trang chủ Đảng - Đoàn thể Đảng
 

Lễ kết nạp Đảng viên - Điện lực Tân Thành

Vừa qua, Chi bộ  Điện lực Tân Thành  tổ chức buổi lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Đại – TP.KHKT trực thuộc Điện lực Tân Thành.

Đồng chí  Bí thư Chi bộ - Giám đốc Điện lực Tân Thành trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Đại.

Tham dự buổi lễ có các Đồng chí là Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư và các Đảng viên. Tại buổi lễ Đồng chí Bí thư chia sẽ, dặn dò những điều Đảng viên không được phép làm, có lối sống bình dị; phải gương mẫu, trung thực luôn luôn là tấm gương sáng cho cho tập thể CB.CNV Điện lực Tân Thành.

Các Đồng chí  Đảng viên tại Chi bộ Điện lực Tân Thành trong buổi lễ  trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Đại.

In      Trở về Phạm Thị Thanh Huệ_TP.Tổng hợp_ĐL Tân Thành
 
Các Đảng đã đưa
   Học tập, quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 11 (04:53 - 17/08/2015)
   Chuyển đảng chính thức tại Chi bộ Điện lực Châu Đức (04:34 - 13/03/2013)
   Chi bộ Điện lực Châu Đức – Lễ kết nạp Đảng viên mới (08:57 - 30/01/2013)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới (00:59 - 07/09/2012)

Đầu trang

 
Đầu trang