Trang chủ Thông tin hoạt động Văn hóa Doanh nghiệp
 

Thực hành 5S tại Điện lực thành phố Vũng Tàu

Ngay sau khi PC BRVT triển khai thực hành 5S, Lãnh đạo Điện lực đã khẳng định quyết tâm thực hiện chương trình 5S, xây dựng môi trường làm việc khoa học, tiện lợi, sạch đẹp.

Ban chỉ đạo thực thi 5S với các thành viên là Ban Giám đốc, CT CĐBP, bí thư chi đoàn, các trưởng phòng, đội trưởng được thành lập; chương trình, kế hoạch hành động được xây dựng chi tiết đến từng nội dung cụ thể, có tiêu chí rõ ràng đánh giá kết quả thực hiện. Xác định rõ muốn thực hiện thành công chương trình 5S thì không chỉ là sự quyết tâm của Lãnh đạo mà còn đòi hỏi mỗi CBCNV trong đơn vị phải tự mình quyết tâm, nâng cao ý thức khi triển khai thực hiện, do đó công tác tuyên truyền vận động được đặc biệt chú trọng. Cách thức thực hiện, những lợi ích của 5S mang lại được lồng ghép tuyên truyền trong các buổi hội họp, sinh hoạt đầu giờ. Sau hơn hai tháng triển khai, chương trình 5S đã phát huy hiệu quả tích cực ban đầu, gây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV trong công việc cụ thể ở từng vị trí công tác; các đơn vị đã hoàn thành việc sàng lọc tài liệu, sắp xếp lại công cụ sản xuất, trang bị văn phòng, những thứ không cần thiết được loại bỏ khỏi nơi làm việc, vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng.

Một buổi thực hiện khâu sàng lọc tại phòng KHKT

Và đây là thành quả sau chặng đường 3S của phòng:

Xác định để hoàn thành mục tiêu thực hành 5S còn rất nhiều việc phải làm, Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Điện lực TP Vũng Tàu quyết tâm thi đua thực hiện 5S gắn liền với thi đua trong lao động sản xuất, góp phần tạo ra diện mạo mới, tầm vóc mới cho Điện lực trong tương lai.

In      Trở về Nguyễn Thị Phượng_Điện lực TP Vũng Tàu
 
Các Văn hóa Doanh nghiệp đã đưa
   Thực thi văn hóa doanh nghiệp trong PCBRVT (16:02 - 24/05/2016)
   Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa PCBRVT (16:02 - 24/05/2016)
   Quy tắc ứng xử trong Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (16:01 - 24/05/2016)
   Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong một số lĩnh vực công tác (16:01 - 24/05/2016)
   Thắp sáng niềm tin (03:46 - 16/12/2015)
   TẬP HUẤN LỚP “ KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG” (00:54 - 09/10/2015)

Đầu trang

 
Đầu trang