Trang chủ Đảng - Đoàn thể Đảng
 

Đảng ủy Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu học tập nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ tư – khóa XII

Sáng ngày 19/01/2017 Đảng ủy Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ, mục đích của Hội nghị là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết; giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong Công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, viết thu hoạch, để thu được kết quả tốt.

Phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Đảng Ủy Công ty (Ảnh: PCBRVT)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như:
Ngay trong tháng 01/2017 tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

Ban chấp hành Trung ương Đảng của Đảng bộ Công ty Điện lực BRVT (Ảnh: PCBRVT)

In      Trở về Phạm Thị Ngọc Diệp – TP.KGMBĐ-PCBRVT
 
Các Đảng đã đưa
   THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁN BỘ CNV CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN (11:37 - 19/01/2017)
   Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Điện lực TP.Vũng Tàu (11:48 - 21/11/2016)
   Lễ kết nạp Đảng viên - Điện lực Tân Thành (11:20 - 21/11/2016)
   Học tập, quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 11 (04:53 - 17/08/2015)
   Chuyển đảng chính thức tại Chi bộ Điện lực Châu Đức (04:34 - 13/03/2013)
   Chi bộ Điện lực Châu Đức – Lễ kết nạp Đảng viên mới (08:57 - 30/01/2013)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới (00:59 - 07/09/2012)

Đầu trang

 
Đầu trang