Trang chủ Thông tin hoạt động Văn hóa Doanh nghiệp
 

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng phát triển của EVN

PetroTimes.vn Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổ trưởng Tổ công tác thực thi Quy tắc ứng xử văn hóa cơ quan EVN.

Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, xuất phát từ những lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, ngay từ năm 2009, EVN đã ban hành tài liệu văn hóa EVN. Tài liệu đã xác định tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi và những cam kết của EVN đối với cộng đồng xã hội; định hướng cho hoạt động của toàn Tập đoàn và mỗi cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn nhằm hướng đến hệ giá trị cốt lõi mà EVN đã lựa chọn và công bố. Việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp của EVN trong thời gian qua đã từng bước gắn kết với các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới môi trường làm việc cho CBCNV thân thiện, chuyên nghiệp, công bằng, năng động, sáng tạo góp phần xây dựng thương hiệu của EVN.


Công nhân điện lực Bình Định cõng dân vượt lũ

Cũng theo ông Lộc thì mục tiêu và nhiệm vụ của công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp EVN trong năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là xây dựng văn hóa ngành điện vì dân, phục vụ nhân dân đòi hỏi rất nhiều thách thức. Điều này đòi hỏi EVN và các đơn vị cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; phấn đấu xây dựng hình ảnh của EVN thành một tập đoàn kinh tế mạnh, tận tâm, thân thiện, có trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội, góp phần để Tập đoàn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
Còn theo ông Lê Quang Long, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự (EVN), trong thời gian qua, EVN đã chỉ đạo triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các nội dung như thành lập các ban chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp đơn vị; Xây dựng tài liệu văn hóa phù hợp với đặc thù của đơn vị; Xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể thực thi văn hóa doanh nghiệp hằng năm. Việc thực hiện các nội dung văn hóa doanh nghiệp được thể hiện trong nhiều hoạt động chuyên môn gắn liền với sản xuất kinh doanh, hoạt động phong trào của các đoàn thể, sát hạch để nâng bậc và nâng ngạch; phân bố lực lượng sản xuất hợp lý đảm bảo phát huy khả năng chuyên môn của từng CBCNV đúng người, đúng việc…
Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai các phong trào thi đua hướng đến các giá trị văn hóa EVN, đồng thời sẽ chuẩn hóa hành vi ứng xử văn hóa của mỗi cá nhân cơ quan EVN để xây dựng thành công môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực để CBCNV cơ quan EVN phát huy khả năng làm việc để cống hiến cho sự phát triển bền vững của EVN.

In      Trở về PetroTimes
 
Các Văn hóa Doanh nghiệp đã đưa
   Thực hành 5S tại Điện lực thành phố Vũng Tàu (11:56 - 21/11/2016)
   Thực thi văn hóa doanh nghiệp trong PCBRVT (16:02 - 24/05/2016)
   Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa PCBRVT (16:02 - 24/05/2016)
   Quy tắc ứng xử trong Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (16:01 - 24/05/2016)
   Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của CBCNV trong một số lĩnh vực công tác (16:01 - 24/05/2016)
   Thắp sáng niềm tin (03:46 - 16/12/2015)
   TẬP HUẤN LỚP “ KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG” (00:54 - 09/10/2015)

Đầu trang

 
Đầu trang