Trang chủ Qui định, qui trình Quy định và Quy trình
 

Quy định cung cấp các dịch vụ điện của EVN

Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/05/2017 của EVN.

Xem chi tiết tại đây.

In      Trở về EVN
 
Các Quy định và Quy trình đã đưa
   Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC (11:08 - 09/05/2016)
   Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng (03:02 - 28/12/2015)
   Quy định công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (08:07 - 15/09/2014)

Đầu trang

 
Đầu trang