Trang chủ Đảng - Đoàn thể Đảng
 

HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” do Đảng ủy Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2017.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Giáp – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc buổi học chuyên đề


Ảnh: Thạc sỹ Hà Trung Thành giới thiệu nội dung chuyên đề “học tập và là theo tư tưởng đạo đức Hố Chí Minh” 

Hội nghị, đã được nghe toàn văn nội dung do Thạc sỹ Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ - Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt với ba nội dung chính: thứ nhất là “ Quan niệm Hồ Chí Minh về suy thoái về tư tưởng chính trị”; thứ hai là “Quan niệm Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; thứ ba là “ Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh góp phần thực hiện NQTW4”. Tham dự hội nghị có 100 CBCNV là các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;  Ban chấp hành Đoàn thanh niên và các đảng viên.

Thông qua hội nghị chuyên đề đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên của toàn Công ty về tính trung thực, trách nhiệm, không bệnh thành tích, quan liêu, tích cực ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn. Từng cấp ủy, đảng viên phải tự xây dựng chương trình hành động tập thể, cá nhân nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp và hành động cụ thể việc học tập chuyên đề này.

In      Trở về Nguyễn Lê Thanh Vy - P.TCNS - PCBRVT
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng ủy Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu học tập nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ tư – khóa XII (15:52 - 24/01/2017)
   THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁN BỘ CNV CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN (11:37 - 19/01/2017)
   Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Điện lực TP.Vũng Tàu (11:48 - 21/11/2016)
   Lễ kết nạp Đảng viên - Điện lực Tân Thành (11:20 - 21/11/2016)
   Học tập, quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 11 (04:53 - 17/08/2015)
   Chuyển đảng chính thức tại Chi bộ Điện lực Châu Đức (04:34 - 13/03/2013)
   Chi bộ Điện lực Châu Đức – Lễ kết nạp Đảng viên mới (08:57 - 30/01/2013)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới (00:59 - 07/09/2012)

Đầu trang

 
Đầu trang