Trang chủ Qui định, qui trình Quy định và Quy trình
 

Thông tư số 31/2018/TT-BCT quy đinh về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về:
1. Trình tự kiểm tra hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.
2. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực.
3. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện và các hoạt động khác có liên quan.
(Bấm xem chi tiết)

In      Trở về Bộ Công Thương
 
Các Quy định và Quy trình đã đưa
   Quy định cung cấp các dịch vụ điện của EVN (15:51 - 19/06/2017)
   Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC (11:08 - 09/05/2016)
   Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng (03:02 - 28/12/2015)
   Quy định công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (08:07 - 15/09/2014)

Đầu trang

 
Đầu trang