Trang chủ Qui định, qui trình Quy định và Quy trình
 

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Xem nội dung và tải các văn bản liên quan tại đây:

*  Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 về việc cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

* Văn bản số 5644/EVN SPC-KT V/v hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp  của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. 

* Văn bản số 1532/EVN-KD V/v hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 27/03/2019.

* Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam ban hành ngày 08/01/2019.

* Thông tư 05/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời ban hành ngày 11/03/2019.

* Thông tư số 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời của Bộ Công thương ban hành ngày 12/09/2017.

* Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/04/2017.

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
 
Các Quy định và Quy trình đã đưa
   Thông tư số 31/2018/TT-BCT quy đinh về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (16:10 - 27/11/2018)
   Quy định cung cấp các dịch vụ điện của EVN (15:51 - 19/06/2017)
   Ban hành Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không của EVN SPC (11:08 - 09/05/2016)
   Quy định thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng (03:02 - 28/12/2015)
   Quy định công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (08:07 - 15/09/2014)

Đầu trang

 
Đầu trang