Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Thông tin giá điện
 

Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
 
Các Thông tin giá điện đã đưa
   Quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (16:04 - 06/11/2018)
   HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐỂ Ở (08:41 - 02/11/2018)

Đầu trang

 
Đầu trang