Trang chủ Thông tin hoạt động Tri ân Khách hàng
 

Thể lệ chương trình khuyến mãi tháng Tri ân Khách hàng

- Chương trình 1: “Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Hiện đại - Tiện lợi – Nhận quà hấp dẫn”.

- Chương trình 2: “Cài app CSKH ngay, trúng quà tặng liền tay”.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số …….. ngày …/10/2019

của Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

1. Tên chương trình khuyến mại:

- Chương trình 1: “Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Hiện đại - Tiện lợi – Nhận quà hấp dẫn”.

- Chương trình 2: “Cài app CSKH ngay, trúng quà tặng liền tay”.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ điện

2.1. Đối với Chương trình 1:

- Khách hàng ký hợp đồng mua bán điện mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, đang sử dụng điện, thanh toán hóa đơn tiền điện qua quầy thu tại Điện lực, website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn), các kênh thanh toán của ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán đang hợp tác thu hộ tiền điện với CTĐL Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: VCB, SCB, ABB, OCB, HDBank, Nam Á Bank, BIDV Vũng Tàu, BIDV Bà Rịa, BIDV Phú Mỹ, BIDV Côn Đảo, Agribank_Vũng Tàu, Agribank_Bà Rịa, VIB, Vietinbank, Sacombank_VT, Sacombank_BR, MB, VPBank, SHB, Techcombank, ACB_Vũng Tàu, Airpay, Vnpay, Payoo, Ecpay, MoMo, Bankplus, ViMo, Nganluong, Zion trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2.1.1. Thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán: khách hàng thanh toán hóa đơn tiền điện tại quầy thu Điện lực; chi nhánh/phòng giao dịch của các ngân hàng; và quầy thu (chuỗi cửa hàng tiện lợi, trung tâm điện máy, ...) của tổ chức trung gian thanh toán.

2.1.2. Thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt: khách hàng thanh toán hóa đơn tiền điện qua website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn); bằng SMS/Mobile/Internet banking, Thẻ tín dụng/ATM, trích nợ tự động, UNC/UNT của ngân hàng; và ví điện tử của tổ chức trung gian thanh toán.

2.2 Đối với Chương trình 2: Khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, đang sử dụng điện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam trên điện thoại di động (tên ứng dụng app: CSKH EVN SPC).


 

3. Thời gian khuyến mại: 

3.1. Chương trình 1: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019.

3.2. Chương trình 2: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

Tất cả các khách hàng đang sử dụng điện, có ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý có Mã số khách hàng hợp lệ (không bao gồm CBCNV của Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu)

7. Cơ cấu giải thưởng:

7.1. Đối với Chương trình 1:

7.1.1. Thanh toán qua ngân hàng trung gian thanh toán :

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng

(đồng)

Số giải

Thành tiền

(đồng)

Giải Nhất

Tiền mặt

5.000.000

02

10.000.000

Giải Nhì

Tiền mặt

2.000.000

05

10.000.000

Giải Ba

Tiền mặt

1.000.000

05

5.000.000

Giải Khuyến khích

Tiền mặt

500.000

10

5.000.000

 

 

Tổng cộng

22

30.000.000

7.1.2. Thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt:

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng

(đồng)

Số giải

Thành tiền

(đồng)

Giải Nhất

Tiền mặt

5.000.000

02

10.000.000

Giải Nhì

Tiền mặt

2.000.000

05

10.000.000

Giải Ba

Tiền mặt

1.000.000

05

5.000.000

Giải Khuyến khích

Tiền mặt

500.000

10

5.000.000

 

 

Tổng cộng

22

30.000.000

- Tổng giá trị giải thưởng của Chương trình 1 là: 60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng).

7.2. Đối với Chương trình 2:

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng

(đồng)

Số giải

Thành tiền

(đồng)

Giải Nhất

Tiền mặt

4.000.000

01

4.000.000

Giải Nhì

Tiền mặt

2.000.000

03

6.000.000

Giải Ba

Tiền mặt

1.000.000

05

5.000.000

Giải Khuyến khích

Tiền mặt

500.000

10

5.000.000

 

 

Tổng cộng

19

20.000.000

- Tổng giá trị giải thưởng của Chương trình 2 là: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng).

- Tổng giá trị giải thưởng của tất cả các chương trình là: 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng)

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

8.1.1. Đối với Chương trình 1:

- Trong thời gian tổ chức Chương trình, từ 01/11/2019 đến 20/12/2019, tất cả khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, đang sử dụng điện, thanh toán hóa đơn tiền điện qua qua quầy thu tại Điện lực, website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn), các kênh thanh toán của ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán đang hợp tác thu hộ tiền điện với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: VCB, SCB, ABB, OCB, HDBank, Nam Á Bank, BIDV Vũng Tàu, BIDV Bà Rịa, BIDV Phú Mỹ, BIDV Côn Đảo, Agribank_Vũng Tàu, Agribank_Bà Rịa, VIB, Vietinbank, Sacombank_VT, Sacombank_BR, MB, VPBank, SHB, Techcombank, ACB_Vũng Tàu, Airpay, Vnpay, Payoo, Ecpay, MoMo, Bankplus, ViMo, Nganluong, Zion trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có mã số khách hàng hợp lệ (là mã số khách hàng thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, có hồ sơ khách hàng hợp lệ) sẽ được tham dự chương trình quay số trúng thưởng.

- Trường hợp là khách hàng mới, chưa có mã số khách hàng, khách hàng sẽ được các Điện lực cấp mã số trong thời gian 3 ngày nếu hồ sơ cấp điện của khách hàng hợp lệ.

8.1.2. Đối với Chương trình 2:

- Trong thời gian tổ chức Chương trình, từ 01/11/2019 đến 20/12/2019, tất cả khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, đang sử dụng điện, cài đặtsử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam trên điện thoại di động (tên ứng dụng app: CSKH EVN SPC).

- Trường hợp là khách hàng mới, chưa có mã số khách hàng, khách hàng sẽ được các Điện lực cấp mã số trong thời gian 3 ngày nếu hồ sơ cấp điện của khách hàng hợp lệ.

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

8.2.1. Đối với Chương trình 1:

Mã số tham gia quay số trúng thưởng là mã số khách hàng của khách hàng đã ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, đang sử dụng điện, thanh toán hóa đơn tiền điện qua qua quầy thu tại Điện lực, website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn), các kênh thanh toán của ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán đang hợp tác thu hộ tiền điện với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: VCB, SCB, ABB, OCB, HDBank, Nam Á Bank, BIDV Vũng Tàu, BIDV Bà Rịa, BIDV Phú Mỹ, BIDV Côn Đảo, Agribank_Vũng Tàu, Agribank_Bà Rịa, VIB, Vietinbank, Sacombank_VT, Sacombank_BR, MB, VPBank, SHB, Techcombank, ACB_Vũng Tàu, Airpay, Vnpay, Payoo, Ecpay, MoMo, Bankplus, ViMo, Nganluong, Zion trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 20/12/2019 và không giới hạn số lần tham gia.

8.2.2. Đối với Chương trình 2:

- Trong thời gian tổ chức Chương trình, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 20/12/2019, tất cả khách hàng ký HĐMBĐ với Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, đang sử dụng điện, cài đặtsử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam trên điện thoại di động (tên ứng dụng app: CSKH EVNSPC). Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 01 lần.

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu cam kết Chương trình được thực hiện dựa trên kết quả dữ liệu mà Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thực tế từ quý khách hàng tham dự Chương trình.

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức tại trụ sở Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ 60 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), vào ngày 21/12/2019.

- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện việc xác định khách hàng trúng thưởng như sau:

+ Bước 1: Xác định danh sách khách hàng tham gia chương trình theo quy định tại mục 8.1

+ Bước 2: Sau khi thống kê danh sách khách hàng đủ điều kiện tham dự, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành chạy phần mềm quay số điện tử ngẫu nhiên theo danh sách mã số khách hàng đủ điều kiện tham dự để chọn lọc các khách hàng trúng giải.

- Việc quay số được tiến hành theo thứ tự từ giải thấp đến cao (từ giải Khuyến Khích đến giải Ba, đến giải Nhì, đến giải Nhất), mỗi khách hàng chỉ được trúng 01 (một) giải theo kết quả quay số.

- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại.

- Kết quả của Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.

8.5. Thông báo trúng thưởng:

Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ liên lạc với khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục trao thưởng.

8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

- Khách hàng trúng giải ở địa bàn được nhận thưởng trong chương trình trao thưởng tổ chức vào ngày 27/12/2019 (dự kiến), tại trụ sở Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ 60 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

- Khách hàng khi đến nhận thưởng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác và một trong các loại giấy tờ xác định địa chỉ mua điện, mã số khách hàng của khách hàng (HĐMBĐ, hóa đơn tiền điện, …).

- Người nhận giải phải là chính chủ HĐMBĐ trúng giải. Nếu tên khách hàng theo mã số khách hàng không còn chính xác (khách hàng đã chết, chưa làm thủ tục sang tên, …) thì chủ sở hữu hợp pháp của công tơ điện có mã số khách hàng trúng thưởng sẽ được nhận giải.

- Nếu tên khách hàng theo mã số khách hàng không trùng tên người tham gia cuộc thi thì ưu tiên cho người đứng tên trên mã số khách hàng của Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý trúng thưởng.

- Trường hợp khách hàng trúng giải có đủ điều kiện nhận giải nhưng không đến nhận giải thì có thể cử người ủy quyền hợp pháp (có giấy ủy quyền công chứng) đến nhận giải thưởng.

- Thời hạn cuối cùng Công ty Điện lực có trách nhiệm trao giải thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại:

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ hotline: 1900.1006/1900.9000 hoặc email http://cskh.evnspc.vn để được hướng dẫn, giải đáp.

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung và thể lệ của chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng, … trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài truyền thanh, …) tại địa phương và trên trang web http://cskh.evnspc.vn của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Nam.

- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài truyền thanh, …) tại địa phương, trên trang web http://cskh.evnspc.vn của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Nam và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

11. Các quy định khác:

- Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu không thuộc đối tượng tham gia chương trình này.

- Khách hàng trúng thưởng tự túc chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình.

- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Thuế thu nhập không thường xuyên sẽ được khấu trừ trực tiếp khi nhận giải. Thuế nhu nhập không thường xuyên của giải thưởng do Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thay mặt khách hàng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng.

- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

- Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu được quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thanh Hải

 

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
 
Các Tri ân Khách hàng đã đưa
   ĐIỆN LỰC BÀ RỊA TRAO HỌC BỔNG (16:01 - 04/12/2019)
   LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG ĐỂ PHỤC VỤ TỐT HƠN (08:12 - 04/12/2019)
   “Vệ sinh, bảo trì các trạm biến áp của khách hàng” (08:00 - 04/12/2019)
   Tri ân khách hàng 2019 - sửa chữa điện miễn phí (07:56 - 04/12/2019)
   ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG NĂM 2019 (15:18 - 25/10/2019)
   “Hội nghị Lắng nghe khách hàng” lần thứ V năm 2019 (15:14 - 25/10/2019)
   TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN ĐIỆN, SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÀ BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẤT ĐỎ NĂM 2019 (15:08 - 25/10/2019)
   Điện lực Côn Đảo tổ chức hội nghị khách hàng năm 2019 (14:46 - 25/10/2019)
   LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG (10:58 - 16/01/2019)
   Thông báo kết quả quay số trúng thưởng 2018 (07:42 - 22/12/2018)
   THƯ CẢM ƠN (07:39 - 22/12/2018)
   HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỒNG EVN LẦN IV (09:17 - 07/12/2018)
   HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN KHÁCH HÀNG NĂM 2018 (10:07 - 05/12/2018)
   ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN KHÁCH HÀNG NĂM 2018 (09:50 - 05/12/2018)
   ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2018 (09:43 - 05/12/2018)

Đầu trang

 
Đầu trang