KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
XDM, cải tạo lưới điện khai thác 06 lộ ra 22kV trạm 110kV Cảng Cái Mép Cung cấp thiết bị trung thế (LBS) phục vụ thi công xây dựng công trình ĐTXD 2018 SPC mua sắm tập trung SPC quyết đinh SPC quyết đinh  
Cung cấp dây dẫn phục vụ thi công xây dựng công trình SPC mua sắm tập trung SPC quyết đinh SPC quyết đinh  
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý I/2018 Hợp đồng đơn giá cố định   
Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCQT vốn đầu tư dự án hoàn thành Đấu thầu rộng rãi trong nước Quý III/2018 Hợp đồng trọn gói  
Giám sát thi công xây dựng công trình Tự thực hiện Quý I/2018 Quyết định giao nhiệm vụ  

 

 
Đầu trang