THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu Tên và phạm vi gói thầu Tên dự án Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bán HSMT Thời điểm đóng thầu Xem chi tiết
Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình XDM, cải tạo lưới điện khai thác 06 lộ ra 22kV trạm 110kV Cảng Cái Mép Đấu thầu rộng rãi trong nước

Từ 29/12/2017

đến10/01/2018

10/01/2018

lúc 09:15

XEM

 

 
Đầu trang