10:57 - 30/12/2021

THỜI KỲ 1975 – 1979

Trước giải phóng, nhà máy diesel ở Vũng Tàu, có công suất lắp lắp đặt: 9.900kW,  công suất khả dụng: 9.450kw.

XEM CHI TIẾT