Tin ngành điện

Thông báo

Tin mới new

(16:55 - 26/05/2023)

Chào giá thực hiện thử nghiệm hàm lượng PCBs trong dầu máy biến áp thanh lý đợt 1 năm 2023

THƯ MỜI QUAN TÂM V/v Chào giá thực hiện thử nghiệm hàm lượng PCBs ...

(13:32 - 26/05/2023)

Chào giá thực hiện thẩm định giá tài sản thanh lý đợt 1 năm 2023.

THƯ MỜI QUAN TÂM V/v Chào giá thực hiện thẩm định giá tài sản...

(15:14 - 14/12/2022)

thông báo tổ chức bán đấu giá

1. Tài sản bán đấu giá: Lô TSCĐ,CCDC, VTTB ứ đọng kém phẩm chất,...

(14:26 - 08/12/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng Thông báo kết...

(16:22 - 21/11/2022)

TB: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc lựa...

(10:25 - 14/11/2022)

thông báo tuyển dụng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(11:17 - 31/08/2022)

THÔNG BÁO V/v Lựa chọn tổ chức thực hiện thẩm định giá

Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị thực hiện thanh lý TSCĐ,...