Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý


Tin mới new

(17:16 - 01/10/2021)

Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc Gia (A0) công bố công suất huy động nguồn điện năng lượng mặt trời mái nhà tránh quá tải 500kV từ ngày 20/09 đến 26/09/2021

Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia công bố công suất huy động tối đa của...

(17:08 - 01/10/2021)

BỘ CÔNG THƯƠNG TIẾP TỤC THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN KHI THỪA NGUỒN VÀ QUÁ TẢI LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN LIÊN KẾT TRONG THỜI GIAN QUA

Tại văn bản số 1226/BCT-ĐTĐL ngày 9/3/2021 gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và...

(17:08 - 01/10/2021)

Hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo quyết định 13/QD-TTG

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:57 - 01/10/2021)

Hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:56 - 01/10/2021)

Ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:53 - 01/10/2021)

Văn bản hướng dẫn trình tự thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện trung áp

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:47 - 01/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH 13/2020/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 22/5/2020, ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐƯỢC KỲ VỌNG PHÁT TRIỂN MẠNH

Ngày 6/4/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết...

(16:45 - 01/10/2021)

V/v hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam

 

(16:41 - 01/10/2021)

Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:39 - 01/10/2021)

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:38 - 01/10/2021)

Văn bản số 3641/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 về phát triển điện MTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:36 - 01/10/2021)

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:34 - 01/10/2021)

Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 5/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:29 - 01/10/2021)

Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:15 - 01/10/2021)

Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:13 - 01/10/2021)

Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

TIN LIÊN QUAN