Năng lượng tái tạo

Điện gió

Tin mới new

(09:20 - 02/03/2022)

Clip: Ngành Điện hỗ trợ các chủ đầu tư nhà máy điện gió trong việc đấu nối vào lưới điện truyền tải

Để đấu nối từ nhà máy điện gió lên hệ thống truyền tải điện quốc gia,...

(01:06 - 22/11/2012)

Điện gió - tiềm năng còn bỏ ngỏ

So với các nước trong khu vực, Việt Nam thuộc tốp có tiềm năng điện gió...