Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Tin mới new

(15:18 - 04/12/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

Căn cứ văn bản sồ 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty...

(16:34 - 29/11/2023)

Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 48 năm 2023

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(08:07 - 27/11/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(07:43 - 27/11/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 27/11/23 đến ngày 03/12/23

Căn cứ văn bản sồ 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty...

(13:16 - 21/11/2023)

Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 47 năm 2023

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(19:57 - 16/11/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 20/11/23 đến ngày 26/11/23

Căn cứ văn bản sồ 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty...

(19:38 - 15/11/2023)

Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 46 năm 2023

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(19:03 - 15/11/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

Căn cứ văn bản sồ 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty...