Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển


21:49 - 08/10/2021

Thời kỳ từ tháng 8/1979 đến 10/1991: Sở quản lý phân phối điện Vũng Tàu - Côn Đảo

Ngày 08/08/1979 Bộ Điện và Than đã ban hành Quyết định số 76/BT-TCCB3 thành lập Sở quản lý phân phối điện Vũng Tàu - ...

XEM CHI TIẾT

21:45 - 08/10/2021

Thời kỳ từ tháng 11/1991 đến 3/1996: Sở Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4 tháng 10 năm 1991, Bộ Năng lượng đã ban hành Quyết định số 507/NL/TCCB-LĐ đổi tên Sở Điện lực Vũng Tàu - Côn Đảo thành Sở Điện lực...

XEM CHI TIẾT

21:43 - 08/10/2021

Thời kỳ từ tháng 3/1996 đến 4/2010: Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8 tháng 3 năm 1996, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 241 /ĐVN/TCCB-LĐ đổi tên Sở Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thành...

XEM CHI TIẾT

21:39 - 08/10/2021

Thời kỳ từ tháng 4/2010 đến tháng 2/2015: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/04/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định số 235/QĐ-EVN về việc đổi tên Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công...

XEM CHI TIẾT

21:39 - 08/10/2021

Thời kỳ từ tháng 02/2015 đến nay: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tháng 10/2016: Đội Hotline được thành lập theo Quyết định số 3979/QĐ-EVN SPC ngày 18/10/2016 của Tổng Công ty điện lực miền Nam về việc thành lập Đội thi...

XEM CHI TIẾT