Tin mới new

(00:10 - 02/06/2011)

PC Tây Ninh: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp

Nhằm đảm bảo cho các khách hàng là hộ nghèo, hộ thu nhập thấp được hưởng giá bán điện ưu đãi năm...

(06:06 - 14/04/2011)

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện...

(06:06 - 14/04/2011)

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện...

(03:06 - 24/03/2011)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông báo thủ tục đăng ký mua điện theo diện hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Theo Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm...

(18:18 - 02/03/2011)

Gia hạn đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến ngày 15/05/2011

Giá điện năm 2011 có quy định mức giá riêng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức...

(07:27 - 28/02/2011)

Thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giá điện năm 2011 ngày 26/02/2011 của Bộ Công Thương

Ban Biên tập website của Tổng Công ty Điện lực miền Nam,  kính gửi đến các Công ty Điện lực...

(06:43 - 16/12/2010)

Biểu giá điện năm 2010

Từ ngày 1.3.2010, giá điện năm 2010 được thực hiện theo Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 12/02/2010 của...

(06:36 - 16/12/2010)

Biểu giá điện năm 2009

Từ ngày 1.3.2009, giá điện năm 2009 được thực hiện theo Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ...