Tin mới new

(08:57 - 30/01/2013)

Chi bộ Điện lực Châu Đức – Lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty ĐL BRVT, Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Điện lực Châu Đức...

(00:59 - 07/09/2012)

Đảng bộ Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ về công tác phát triển Đảng, ngày 13/8/2012 Chi bộ Điện lực Bà Rịa...