Tin mới new

(16:47 - 01/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH 13/2020/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 22/5/2020, ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐƯỢC KỲ VỌNG PHÁT TRIỂN MẠNH

Ngày 6/4/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết...

(16:45 - 01/10/2021)

V/v hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam

 

(16:41 - 01/10/2021)

Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:39 - 01/10/2021)

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:38 - 01/10/2021)

Văn bản số 3641/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 về phát triển điện MTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:36 - 01/10/2021)

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:34 - 01/10/2021)

Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 5/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

(16:29 - 01/10/2021)

Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Xem chi tiết TẠI ĐÂY