Tin mới new

(10:48 - 12/10/2021)

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Thành phố Vũng Tàu

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:48 - 12/10/2021)

Thông báo tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Thị xã Phú Mỹ

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, công ty Điện lực...

(14:43 - 05/10/2021)

Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện tháng 10 (từ ngày 01/10/21 đến ngày 31/10/21)

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, công ty Điện lực BRVT...

(11:00 - 03/10/2021)

ĐỘI HOTLINE BẢO TRÌ LƯỚI ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO

Ứng dụng công nghệ hiện đại “sửa chữa điện nóng” trong sửa chữa điện được...