Tin mới new

(10:17 - 03/01/2020)

THƯ CHÚC TẾT 2020

THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN EVNSPC NGUYỄN VĂN HỢP...

(16:38 - 26/12/2019)

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

  Chiều ngày 23/12/2019 – Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu...

(14:50 - 04/12/2019)

TUYÊN TRUYỀN GIÁ ĐIỆN CHO ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN TẠI CHỢ

  Sáng ngày 14 tháng 03 năm 2019 tại Điện lực Thị xã Phú...

(07:52 - 04/12/2019)

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2019

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới do Công ty phát động với Chủ...

(08:03 - 11/02/2019)

LÃNH ĐẠO EVN SPC THĂM CHÚC TẾT CBCNV ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN

Ngày 08/01/2019, Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Nam...

(07:55 - 11/02/2019)

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THĂM VÀ CHÚC TẾT ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN

Ngày 22/01/2019, Lãnh đạo UBND Huyện Long Điền do phó Chủ tịch UBND Huyện...

(11:11 - 16/01/2019)

Điện lực TP Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018 & Hội nghị Người lao động năm 2019

Ngày 04/01/2019, Điện lực TP Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm...

(10:59 - 16/01/2019)

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ

Sáng ngày 04/01/2019, Điện lực Đất Đỏ đã tổ chức Hội nghị người lao động năm...