Tin mới new

(07:39 - 22/12/2018)

THƯ CẢM ƠN

(09:17 - 07/12/2018)

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỒNG EVN LẦN IV

Sáng ngày 29/11/2018 Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức cho 50 cán...

(10:07 - 05/12/2018)

HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN KHÁCH HÀNG NĂM 2018

Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 24/10/2018 Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức 8 hội...

(09:50 - 05/12/2018)

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN KHÁCH HÀNG NĂM 2018

Ngày 19/10/2018 Điện lực Thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Lắng nghe ý kiến khách hàng năm...

(09:43 - 05/12/2018)

ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2018

Ngày 23/10/2018 Điện Lực Côn Đảo đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018. Tham dự hội nghị có ông...

(09:31 - 05/12/2018)

Hội nghị "Lắng nghe ý kiến khách hàng lần thứ IV năm 2018" – Điện lực Bà Rịa

Ngày 12/10/2018, tại Hội trường, Điện lực Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị "Lắng nghe ý kiến khách...

(09:23 - 05/12/2018)

ĐIỆN LỰC PHÚ MỸ HỘI NGHỊ “ LẮNG NGHE Ý KIẾN KHÁCH HÀNG” NĂM 2018

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2018-2020 nhằm đánh giá sự hài...

(15:54 - 23/11/2018)

HỘI NGHỊ LẮNG NGHE Ý KIẾN KHÁCH HÀNG LẦN IV-2018 ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ

Ngày 16/10/2018 Điện lực Đất Đỏ đã triển khai tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến khách hàng lần thứ...