Tin mới new

(14:30 - 23/02/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 1 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA -...

(11:18 - 08/02/2021)

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA TRÌNH EVN VỀ PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC LOẠI HÌNH NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NGÀY 8/2/2021

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia trình EVN về phương thức vận hành...

(11:13 - 08/02/2021)

THỰC HIỆN LỆNH ĐIỀU ĐỘ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ra Văn bản thực hiện lệnh điều độ đảm bảo vận hành an...

(11:05 - 08/02/2021)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN

Bộ Công thương vừa có văn bản một số vấn đề cấp bách trong vận hành...

(23:35 - 06/02/2021)

TCBC: EVN CHUẨN BỊ SẴN SÀNG PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

(16:55 - 01/02/2021)

YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ VẬN HÀNH NGUỒN ĐIỆN TUYỆT ĐỐI CHẤP HÀNH NGHIÊM LỆNH ĐIỀU ĐỘ ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN, ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA TRONG THỜI GIAN DIỄN RA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị...

(08:34 - 25/01/2021)

TCBC: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021

(15:29 - 30/12/2020)

EVNSPC: Gấp rút hoàn thành đúng tiến độ hỗ trợ giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng do dịch Covid-19

Thực hiện theo Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ...