Tin mới new

(14:49 - 28/12/2020)

THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ SAU NGÀY 31/12/2020

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến...

(08:53 - 25/12/2020)

CÔNG VĂN SỐ 9764/BCT-ĐTĐL CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG V/V HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỢT 2

Xem chi tiết Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL tại đây

(11:28 - 22/12/2020)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA -...

(08:46 - 17/11/2020)

EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 'THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG' - THÁNG 11, 12/2020

Với trách nhiệm và tinh thần tri ân các khách hàng sử dụng...

(08:30 - 17/11/2020)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020

(11:07 - 16/10/2020)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA -...

(08:09 - 09/10/2020)

TCBC: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI “LỄ TÔN VINH NGƯỜI NỘP THUẾ TIÊU BIỂU”

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ ...

(16:41 - 22/09/2020)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2020

          TỔNG CÔNG TY...