Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển

Đăng bởi Công ty Điện lưc Bà Rịa Vũng Tàu | 11:45 | 30/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/1996 ĐẾN 4/2010: Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8 tháng 3 năm 1996, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 241/ĐVN/TCCB-LĐ đổi tên Sở Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thành Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu.

 • Giám đốc: Ông Lưu Quang Hải (đến tháng 03/1998 nghỉ hưu).
 • Giám Đốc: Ông Hồ Văn Cường (từ  tháng 03/1998 đến tháng 02/2015 nghỉ hưu).
 • Phó giám đốc: Ông Hồ Văn Quới (từ tháng 04/1998 đến 03/2012 Ông nghỉ việc).
 • Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Giáp (từ tháng 06/2003 đến tháng 02/2015).

Sơ lược nhiệm vụ quan trọng đạt được:

Giai đoạn năm 1996 – 2000:

 • Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính Phủ và chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Tỉn, năm 1996 Điện Lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng 7 công trình phủ kín lưới điện các Xã còn lại trong Tỉnh, đạt 100% xã nông thôn có điện từ năm 1996, góp phần cùng với sự phát triển các hạ tầng cơ sở khác như giao thông, bưu điện... đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn hiện nay, thu ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn.
 • Các công trình đầu tư phát triển lưới điện:
  • Xây dựng mới 18km đường dây 35Kv Bà Rịa-Đất Đỏ và làm 02 trạm biến điện 4MVA- 35/15kv Đất Đỏ, Xuyên Mộc từ vốn ngân sách
  • Xây dựng các lộ ra 15(22)kv trạm biến điện Vũng Tàu mới 63MVA, với tổng số vốn đầu tư là 3,3 tỉ đồng và chiều dài 17,844km đường dây trên không và 0,78km cáp ngầm
  • Lộ ra trạm 110kv Gò dầu (Phú Dầu)
  • Đường dây 15(22kV) Long Cốc Tự- Hội Bài,  Ngãi Giao-Xuân Sơn, Ngãi Giao- Ngã tư Xóm Cát
  • Xây dựng các lộ ra 22(15) kVv trạm 4MVA- 35KV Đất Đỏ  2,880km.
  • Nâng cấp từ 15kV lên 22kV lưới điện Huyện Tân Thành (cải tạo 35,791km đường dây & nâng cấp thay MBA 15 lên 22kv là 1.580KVA).
  • Đóng điện công trình cho xã đảo Long Sơn và bán điện trực tiếp cho trên 1.000 hộ dân từ đầu năm 1999
 • Toàn tỉnh có 100% xã có điện lưới Quốc gia (43/43 xã), tỉ lệ hộ nông dân có điện cho đến năm 1999 đạt 75,90% với giá điện bình quân là 550-700đ/kwh
 • Doanh thu tiền điện năm 1996 là 152,303 tỉ đồng đến năm 1999 tăng lên 236,238 tỉ đồng tăng tới 55%.
 • Việc lắp đặt công tơ cho khách hàng cũng được rút ngắn thời gian nhanh chóng, ít phiền hà với thời gian khoảng 3 ngày tại Vũng Tàu và khoảng 5 ngày tại 2 chi nhánh Bà Rịa, Long Đất-Xuyên Mộc.
 • Năm 2000 sản lượng điện thương phẩm là: 373,188kwh, tổn thất điện năng thực hiện 8,78%,  tồn thu tiền điện chỉ còn 58,9 triệu đồng.

Giai đoạn năm 2000 – 2010

 • Đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh BRVT đã xây dựng và được cấp điện từ 10 TBA 110/22kV với tổng dung lượng là 583MVA, cụ thể:
  • TBA 110/22kV Vũng Tàu – 2x63MVA cấp điện cho khu vực TP Vũng Tàu gồm các phường 5 đến 10 và một phần các phường 11, 12.
  • TBA 110/22kV Thắng Tam – 40MVA đưa vào vận hành năm 2007 cấp điện cho TP Vũng Tàu gồm các phường 1 đến 4, phường 8 và một phần xã Phước Tỉnh.
  • TBA 110/22kV Đông Xuyên – 25MVA đưa vào vận hành tháng 4/2004 cấp điện cho KCN  Đông Xuyên và 1 phần KV phường 11 và 12.
  • TBA 110/22kV Mỹ Xuân A – 40+63MVA  đưa vào vận hành tháng 7/2004 cấp điện cho các KCN Mỹ Xuân A, A mở rộng, A2, B1 và 1 phần khu vực dân cư Huyện Tân Thành.
  • TBA 110/22kV Phú Mỹ – 2x63MVA cấp điện cho KCN Phú Mỹ 1 , khu vực cảng dọc sông Thị Vải và 1 phần Huyện Tân Thành.
  • TBA 110/22kV Ngãi Giao– 25MVA  đưa vào vận hành tháng 8/2005 cấp điện cho khu vực Huyện Châu Đức.
  • TBA 110/22kV Bà Rịa  – 25MVA đưa vào vận hành tháng 7/2004 cấp điện cho khu vực Thị xã Bà Rịa.
  •  TBA 110/22kV Long Đất – 25MVA đưa vào vận hành tháng 1/2005 cấp điện cho Huyện Long Điền và Huyện Đất Đỏ
  • TBA 110/22kV Xuyên Mộc– 25MVA đưa vào vận hành tháng 11/2003 cấp điện cho Huyện Xuyên Mộc .
  • Tháng 12/2010 đã nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành BA 110/22kV- Thị Vải – 63MVA đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho các phụ tải khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải
 • Đối với 1 số phụ tải thép có công suất lớn đã được xây dựng và cấp điện riêng từ trạm biến điện 110 kV như :
  • TBA 110kV Thép Phú Mỹ – 160MVA  cấp điện cho NM Thép Phú Mỹ.
  • TBA 110kV Thép Việt -90MVA cấp điện cho NM thép ThépViệt
  • TBA 110kV Thép Posco-100MVA cấp điện cho NM thép Posco
  • TBA 110kV Thép Đồng Tiến-63MVA cấp điện cho NM thép Đồng Tiến
  • TBA 110kV Tôn Hoa Sen - 40MVA cấp điện cho NM tôn Hoa Sen
 • Song song với việc đầu tư nguồn điện, việc đầu tư lưới điện trung, hạ thế cũng được ngành Điện và Địa phương hết sức quan tâm, đến nay tất cả các phường, xã thị trấn đất liền đã có điện lưới Quốc gia với một hệ thống lưới điện trung, hạ thế tương đối đảm bảo an toàn để vận hành cấp điện. Đồng thời với việc xây dựng lưới điện mới, Công ty Điện lực BRVT đã thực hiện hoàn tất việc nâng cấp lưới điện trung thế cũ từ cấp điện áp 15kV lên vận hành ở cấp điện áp 22KV trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt trong năm 2002, Công ty Điện lực BRVT đã thực hiện việc cải tạo và phát triển lưới điện TP Vũng Tàu từ nguồn vốn vay ngân hàng Thế giới  trong đó ngành điện đã cải tạo đưa xuống ngầm 104,93 km  đường dây trung thế, kéo 346,15 km cáp vặn xoắn hạ thế và lắp đặt 147 TBA hợp bộ.
 • Từ năm 2006 đến 2010 , tỉnh BRVT đã đầu tư 53,5 tỷ đồng xây dựng 57 công trình lưới điện nông thôn với 166,1km đường dây hạ thế , 141 trạm biến áp phân phối, 8.570KVA  để đáp ứng nhu cầu đưa ánh sáng về cho các xã vùng sâu vùng xa và khu vực nông thôn trong tỉnh BRVT.
 •  Đến nay 100% xã đất liền được cung cấp điện từ nguồn điện lưới Quốc gia, với tổng số hộ dân nông thôn được sử dụng điện là 99,96%.
 •  Công ty Điện lực BRVT đã thực hiện chương trình tiếp nhận lưới điện trung hạ thế nông thôn và bán điện đến từng hộ dân nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh BRVT. Người dân nông thôn được mua điện trực tiếp từ ngành điện, do đó được hưởng giá điện như đối với khu vực thành phố, theo biểu giá điện quy định của Chính phủ.
 • Sản lượng điện thương phẩm 2000-2010

Đồ thị biểu diễn tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm


TIN LIÊN QUAN

(12:47 - 31/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 02/2015 đến nay: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 10/2016: Đội Hotline được thành lập theo Quyết định số 3979/QĐ-EVN...

(12:46 - 31/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 2/2015: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/04/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định số 235/QĐ-EVN...

(11:45 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/1996 ĐẾN 4/2010: Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8 tháng 3 năm 1996, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quyết...

(11:43 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 11/1991 ĐẾN 3/1996: Sở Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4 tháng 10 năm 1991, Bộ Năng lượng đã ban hành Quyết định số...

(11:40 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 8/1979 ĐẾN 10/1991: SỞ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI ĐIỆN VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

Ngày 08/08/1979 Bộ Điện và Than đã ban hành Quyết định số 76/BT-TCCB3...

(10:57 - 30/12/2021)

THỜI KỲ 1975 – 1979

Trước giải phóng, nhà máy diesel ở Vũng Tàu, có công suất...