Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển

Đăng bởi Công ty Điện lưc Bà Rịa Vũng Tàu | 12:46 | 31/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 2/2015: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/04/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định số 235/QĐ-EVN về việc đổi tên Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Ngày 03/01/2014, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ bàn giao hệ thống điện trên địa bàn huyện Côn Đảo cho Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền cho Tổng công ty Điện lực miền Nam tiếp nhận).
Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị quản lý hệ thống nguồn và lưới điện trên địa bàn huyện Côn Đảo, trở thành đơn vị thứ 3 trong Tổng công ty Điện lực miền Nam là đơn vị bán điện vùng hải đảo.

  • Giám đốc: Ông Hồ Văn Cường (đến tháng 02/2015 nghỉ hưu).
  • Phó giám đốc : Ông Hồ Văn Quới (đến tháng 03/2012), Ông Nguyễn Văn Giáp (đến tháng 01/2015),
  • Ông Ngô Văn Dũng (từ tháng 5/2010 đến nay).

Sơ lược nhiệm vụ quan trọng đạt được:

  • Năm 2011 đến năm 2015, mỗi năm Tổng công ty Điện lực Miền Nam đã đầu tư vào tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu với tổng giá trị  là 1.022 tỷ đồng, đã đóng điện đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện quan trọng, đáp ứng nhu cầu điện phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn. Khối lượng đầu tư theo bảng sau:
STT Hạng mục Đơn vị tính Tổng số Chia ra từng năm    
2011 2012 2013 2014 ước 2015
1 Đường dây 110kV km 77   5 42 30  
2 Đường dây 22kV km 369 52 43 88 128 58
3 Đường dây hạ thế km 641  121,00  185,09 137,75 103,41 94
4 Trạm 110kV MVA 254   40 88 86 40
5 Trạm 22kV MVA 110 26,29 22,32 7,15 43,47 10,81
6 Tổng mức đầu tư Tỷ đồng 942 120 182 359 126 155
  • Đặc biệt ngày 03/03/2013 Ngành điện đã khởi công xây dựng cáp ngầm Bà Rịa với hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1, tổng giá trị: 65.647.269.227 đồng

- Giai đoạn 2, tổng giá trị: 46.530.986.667 đồng

 


TIN LIÊN QUAN

(12:47 - 31/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 02/2015 đến nay: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 10/2016: Đội Hotline được thành lập theo Quyết định số 3979/QĐ-EVN...

(12:46 - 31/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 2/2015: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/04/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định số 235/QĐ-EVN...

(11:45 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/1996 ĐẾN 4/2010: Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8 tháng 3 năm 1996, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quyết...

(11:43 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 11/1991 ĐẾN 3/1996: Sở Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4 tháng 10 năm 1991, Bộ Năng lượng đã ban hành Quyết định số...

(11:40 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 8/1979 ĐẾN 10/1991: SỞ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI ĐIỆN VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

Ngày 08/08/1979 Bộ Điện và Than đã ban hành Quyết định số 76/BT-TCCB3...

(10:57 - 30/12/2021)

THỜI KỲ 1975 – 1979

Trước giải phóng, nhà máy diesel ở Vũng Tàu, có công suất...