Về chúng tôi

Quá trình hình thành và phát triển

Đăng bởi Công ty Điện lưc Bà Rịa Vũng Tàu | 12:47 | 31/12/2021

THỜI KỲ TỪ THÁNG 02/2015 đến nay: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 10/2016: Đội Hotline được thành lập theo Quyết định số 3979/QĐ-EVN SPC ngày 18/10/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc thành lập Đội thi công sửa chữa điện nóng (Hotline) thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu.

Tháng 5/2018: Đổi tên Điện lực Tân Thành thành Điện lực Thị Xã Phú Mỹ trực thuôc Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, theo quyết định số 1478/QĐ-EVNSPC ngày 11/05/2018 của Tổng Công ty điện lực miền Nam.

Tháng 12/2018: Đội Quản lý và vận hành lưới điện Cao thế được thành lập theo Quyết định số 4006/QĐ-EVN SPC ngày 27/11/2018 của Tổng Công ty điện lực miền Nam về việc thành lập Đội Quản lý và vận hành lưới điện Cao thế trực thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngày 08/6/2021: Ban Quản lý dự án thành lập theo Quyết định số 736/QĐ-PCBRVT ngày 04/6/2021

Từ tháng 6/2021 đến nay: Bộ máy tổ chức của Công ty gồm 11 Phòng nghiệp vụ, Văn phòng Công ty, Ban Quản lý dự án, Đội Hotline, Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế và 08 Điện lực trực thuộc

  • Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Giáp (từ tháng 02/2015 đến nay).
  • Phó giám đốc: Ông Ngô Văn Dũng; Ông Trần Thanh Hải (từ tháng 01/2015 đến nay); Ông Trần Quốc Hùng (từ tháng 05/2015 đến nay).

 


TIN LIÊN QUAN

(12:47 - 31/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 02/2015 đến nay: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Tháng 10/2016: Đội Hotline được thành lập theo Quyết định số 3979/QĐ-EVN...

(12:46 - 31/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010 ĐẾN THÁNG 2/2015: Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/04/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra Quyết định số 235/QĐ-EVN...

(11:45 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/1996 ĐẾN 4/2010: Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 8 tháng 3 năm 1996, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quyết...

(11:43 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 11/1991 ĐẾN 3/1996: Sở Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4 tháng 10 năm 1991, Bộ Năng lượng đã ban hành Quyết định số...

(11:40 - 30/12/2021)

THỜI KỲ TỪ THÁNG 8/1979 ĐẾN 10/1991: SỞ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI ĐIỆN VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO

Ngày 08/08/1979 Bộ Điện và Than đã ban hành Quyết định số 76/BT-TCCB3...

(10:57 - 30/12/2021)

THỜI KỲ 1975 – 1979

Trước giải phóng, nhà máy diesel ở Vũng Tàu, có công suất...