Năng lượng tái tạo

Điện gió

Đăng bởi EVNEIC | 09:20 | 02/03/2022

Clip: Ngành Điện hỗ trợ các chủ đầu tư nhà máy điện gió trong việc đấu nối vào lưới điện truyền tải

Để đấu nối từ nhà máy điện gió lên hệ thống truyền tải điện quốc gia, các chủ đầu tư đã được ngành Điện hỗ trợ thế nào? Làm thế nào để sự phối hợp của các bên được hiệu quả?

a


TIN LIÊN QUAN

(09:20 - 02/03/2022)

Clip: Ngành Điện hỗ trợ các chủ đầu tư nhà máy điện gió trong việc đấu nối vào lưới điện truyền tải

Để đấu nối từ nhà máy điện gió lên hệ thống truyền tải điện quốc gia,...