Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 14:40 | 24/03/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 02:

I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:

1. Cung cấp điện:

- Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 02 đạt 486,04 triệu kWh tăng 16,34 % so với tháng 02 năm 2021. Trong 02 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đạt 1.075 triệu kWh tăng 9,95% so với cùng kỳ năm 2021.

- Diesel:

- Công suất phát lên lưới trong tháng 02 đạt 2,23 triệu kWH tăng 32,97% so với cùng kỳ năm 2021 (1,68 triệu kWh). Tổng công suất phát lên lưới trong 02 tháng đầu năm 2022 là 4,21 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo) tăng 14,7% so với cùng kỳ  năm 2021.

- Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới trong tháng 02 là 28.974 MWh. Tổng công suất phát lên lưới trong 02 tháng đầu năm 2022 đạt : 55.539 MWh

2. Điện thương phẩm: Trong tháng 02 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 524,25 triệu kWh tăng 11,45 % so với tháng 02 năm 2021. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 đạt 1.127,87 tr.kWh  tăng 8,39 % so với cùng kỳ 2021 (thực hiện là 1.040,52 triệu kWh). Cụ thể như sau:

3. Tình hình phát triển khách hàng:  

Lũy kế đến tháng 02/2022 tổng số khách hàng: 429.996 khách hàng, trong đó có 367.633 khách hàng ASSH (chiếm 85,5%) và 62.363 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14,5%).

4. Tiết kiệm điện:

Trong tháng 02/2022, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 12,15 triệu kWh. Tương đương 2,31 % điện thương phẩm.

5. Tỷ lệ thu tiền điện:

Trong tháng 2/2022, doanh thu của Cty Điện lực BRVT là 1.008 tỷ đồng và thu tiền điện thực hiện: 911 tỷ đồng, tỷ lệ thu đạt 90,38%.

6. Tổn thất điện năng:

 Trong tháng 02/2022 Cty Điện lực BRVT thực hiện là : -1,51% tăng 3,57 % so với cùng kỳ năm 2021.

7. Giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các T tâm/Cổng DV công:

Lũy kế đến 2/2022 Công ty đã giải quyết được 99,89% giao dịch cấp điện qua TT.CSKH và DVCQG (3.719 yêu cầu), trong đó:

Cấp điện mới: 2.389 trường hợp.

Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng: 1.330 trường hợp.

8. Dịch vụ qua cổng DVCQG: lũy kế đến tháng 2/2022 thực hiện được 1.869 trường hợp  đạt 55,20%.

9. Dịch vụ theo phương thức điện tử: Lũy kế đến tháng 2/2022 thực hiện được 2.641/2.599 trường hợp, đạt 97,80%.

10. Tình hình sự cố:

Trong tháng 02 năm 2022 xảy ra 04 vụ sự cố. Cụ thể như sau:

Sự cố lưới điện 110kV: 02 vụ

Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 02 vụ

11. Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:

Trong tháng 2 năm 2022, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau:

II. Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:

1. Về sửa chữa lớn:

Năm 2022, theo KH Tổng công ty tạm giao tại QĐịnh 2062/QĐ-EVN SPC ngày 13/10/2021 với giá trị 68,8 tỷ đồng. Gồm 01 công trình nguồn điện; 11 công trình SCL 110kV chuyển tiếp từ năm 2021 sang; 01 công trình SCL thiết bị và 07 công trình lưới điện phân phối. Theo VB số 534/EVN SPC-KH thực hiện theo chỉ đạo của tập đoàn EVN, SPC giao hạn mức SCL năm 2022 bằng năm N-5 (tương đương với chi phí SCL của năm 2020) vì vậy SCL năm 2022 công ty đăng ký 19 công trình: gồm 11 công trình SCL 110kV chuyển tiếp từ năm 2021 sang, 05 công trình lưới 22kV (4 công trình bổ sung 2021 và 1 công trình chuyển tiếp 2021), 01 công trình thiết bị và 02 công trình kiến trúc với tổng chi phí 50.188 triệu đồng.

2. Về đầu tư xây dựng: 

Năm 2022, Tổng công ty dự kiến giao KH vốn ĐTXD cho Côngty Điện lực BRVT 352 tỷ đồng, trong đó vốn KHCB là 140 tỷ đồng và 212 tỷ đồng vốn vay thương mại. Ban QLDA và các Phòng Ban thuộc Công ty đang triển khai KH để đảm bảo triển khai các công trình đạt kế hoạch đề ra.

III. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:

a. Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:  

Tháng 2/2022 giải quyết cấp điện cho 41 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,33 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu, tăng 0,46 ngày so với cùng kỳ năm 2021.

b. Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Tháng 2/2022, Công ty phát triển được 2.810 khách hàng, trong đó có 2.297 khách hàng sinh hoạt và 980 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:

  • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,37 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 0,26 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
  • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 2,41 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 0,82 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.

Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 2,39 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), tăng 0,59 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2021.

B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2022:

  • Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh BRVT.
  • Triển khai thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử trên địa bàn TP Vũng Tàu thuận lợi cho công tác đo xa, hoàn thành 100% trong tháng 3.
  • Triển khai thực hiện các công trình Đầu tư xây dựng và Sửa chữa lớn năm 2022.
  • Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.
  • Tăng cường công tác đảm bảo phòng cháy và chữa cháy mua khô, triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2022
  • Đẩy mạnh công tác triển khai đề án chuyển đổi số 2021-2025 do Tập đoàn và Tổng Công ty đề ra.
  • Tiếp tục thực hiện đề án  “Hoàn thiện, nâng cấp lưới điện tại EVNSPC giai đoạn 2021-2025”, trong đó cần đẩy nhanh tiến độ ĐTXD các công trình theo phụ lục đề án nhằm nâng cao độ tin cậy, an toàn và ổn định trong cung cấp điện cho lưới điện tỉnh BRVT, khắc phục tình trạng quá tải cục bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện . Củng cố nguồn lưới điện, ngăn ngừa và giảm sự cố, từng bước giảm suất sự cố và cải thiện dần các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI theo lộ trình SPC giao
  • Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:35 - 29/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:13 - 26/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ...

(14:54 - 24/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2022

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN...

(14:30 - 21/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...

(13:51 - 20/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(14:40 - 24/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022