Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 14:30 | 21/07/2022

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

 

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 14 tháng 07 năm 2022

A/     KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
I/     Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1/ Cung cấp điện:
- Trong 6 tháng vừa qua, Công ty Điện lực BRVT đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành tốt việc cung cấp điện cho các ngày lễ tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh BRVT. Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện
-
Tổng sản lượng điện nhận 6 tháng đầu năm thực hiện là 3.841,53 triệu kWh tăng 5,85% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:
Sản lượng điện nhận  từ lưới EVN thực hiện 6 tháng là 3.645,39 triệu kWh tăng 5,84% so với cùng kỳ năm 2021.- Sản lượng điện phát thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 16,65 triệu kWh tăng 15,04% so với cùng kỳ  năm 2021 (14,47 triệu kWh).
Sản lượng điện mặt trời 6 tháng là 176,78 triệu kWh tăng 15,92% so với cùng kỳ năm 2021.
Sản lượng điện nhận bình quân ngày là 21.145.508 kWh/ngày.
Sản lượng điện nhận lưới ngày cực đại : 24.835.836,24 kWh.
Công suất cực đạt (Pmax) : 1.207,282 MW (ngày 15/04/2022)
2/ Điện thương phẩm: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sản lượng điện thương phẩm Công ty thực hiện đạt 3.735,21 triệu kWh, đạt 48,35% so với kế hoạch SPC giao, tăng 5,07% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

3/ Tình hình phát triển khách hàng:
Lũy kế đến tháng 5/2022 tổng số khách hàng: 434.125 khách hàng, trong đó có 371.055 khách hàng ASSH (chiếm 85,5%) và 63.070 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14,5%).
4/ Tiết kiệm điện:
Trong tháng 6/2022, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 14,62 triệu kWh. Tương đương 2,29 % điện thương phẩm, cao hơn 0,29 % so với kế hoạch giao (2,1%)
5/ Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo PPĐT toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ: Lũy kế đến tháng 6/2022 là 11.119/11.175 dịch vụ đạt 98,92% (chỉ tiêu 100%)
6/ Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Lũy kế đến tháng 6/2022 là 13.705/13.761 dịch vụ đạt 99,59% (chỉ tiêu 100%).
7/ Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng  App/Zalo: Lũy kế đến tháng 6/2022 là 275.128/427.955 khách hàng, đạt 64,29% (chỉ tiêu 65%).
8/ Tỷ lệ yêu cầu khách hàng được thực hiện đúng thời gian EVN cam kết: Trong tháng 6/2022 là 10.028/10.086 yêu cầu, đạt 99,42%.
9/ KH được quản lý có đầy đủ thông tin gồm: tên chủ thể HĐMBĐ, địa chỉ sử dụng điện, thông tin liên hệ: Lũy kế đến tháng 6/2022 cập nhật được 388.548 khách hàng đạt 89,50%.
10/ Chỉ tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo số tiền: Trong tháng 6 năm 2022 có 426.866 khách hàng được thu qua 9 ngân hàng, 9 tổ chức trung gian với 1.295 điểm thu hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được là 1.234 tỷ đồng đạt 77,65 % doanh thu tiền điện :  Lũy kế đến tháng 6/2022 đạt 95,16%.
11/ Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo số khách hàng (%): Lũy kế đến tháng 6/2022 đạt 100 %.
12/ Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua hình thức trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Mobile Money(%): Lũy kế đến tháng 6/2022 đạt 88,81%.
13/ Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ phát sinh chi phí theo số hóa đơn (%): Lũy kế đến tháng 6/2022 đạt 94,07%.
14/ Tổn thất điện năng:
Trong 06 tháng đầu năm Cty Điện lực BRVT thực hiện là: 2,31% tăng 0,62% so với cùng kỳ năm 2021.
15/ 
Tình hình sự cố:
Trong tháng 06 năm 2022 xảy ra 14 vụ sự cố. Cụ thể như sau:
- Sự cố lưới điện 110kV: 02 vụ

- Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 12 vụ

16/ Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:
Trong tháng 6 năm 2022, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau:

II/ Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1/ Về sửa chữa lớn:

Năm 2022, Tổng công ty giao tại QĐịnh 342/QĐ-EVN SPC ngày 22/02/2022 với giá trị 46,12 tỷ đồng. Gồm 01 công trình nguồn điện; 11 công trình SCL 110kV chuyển tiếp từ năm 2021 sang; 01 công trình SCL thiết bị và 05 công trình lưới điện phân phối và 02 công trình kiến trúc. Ngày 09/06/2022 Tổng công ty giao bổ sung chi phí SCL tại Quyết định  936/QĐ-EVN SPC thêm 8 tỷ đồng, Công ty đăng ký bổ sung 03 công trình sửa chữa nguồn điện, 02 công trinh kiến trúc, Đến nay các công trình SCL đã triển khai sửa chữa với giá trị thực hiện 25,3 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 46,75%.

2/ Về đầu tư xây dựng: 

Năm 2022, Công ty triển khai thực hiện 79 công trình với tổng vốn đầu tư là 361 tỷ đồng (vốn KHCB: 156 tỷ đồng; Vốn Vay TM: 205 tỷ đồng). Hiện nay các công trình này Công ty đang triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư. Dự kiến năm 2022 sẽ đưa vào vận hành 22 công trình nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện cho toàn tỉnh BRVT trong đó 4 công trình 110kV; 01 công trình lắp đặt nguồn điện cho Huyện Côn Đảo và 17 công trình lưới điện phân phối. Trong 6 tháng vừa qua Công ty Điện lực BRVT đã đóng điện nghiệm thu 3 công trình với 41,6 km trung thế, 13,9 km hạ thế và 1,1 MVA trạm biến áp phân phối. Giá trị thực hiện là 44 tỷ đồng, giá trị giải ngân là 33,4 tỷ đồng đạt 9,25% kế hoạch giao. Đến nay, các công trình đã trả nợ vay thương mại 6,0 tỷ đồng. Thực hiện theo Văn bản  5493/EVNSPC-KH ngày 08/7/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam V/v rà soát điều chỉnh tiến độ thực hiện kế hoạch SCL và ĐTXD, trong đó giảm nguồn vốn KHCB từ 10% so với kế hoạch Tổng công ty đã giao cho đơn vị đầu năm tương đương là 15,6 tỷ. Giá trị dự kiến thực hiện trong năm 2022 dự kiến là 335 tỷ đồng (vốn KHCB: 140 tỷ đồng; Vốn Vay TM: 195 tỷ đồng).

III/ Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
1/ Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:  

Tháng 6/2022 giải quyết cấp điện cho 93 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,46 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), tăng 0,67 ngày so với cùng kỳ năm 2021.

  2/ Cấp điện mới khách hàng hạ áp:
Lũy kế đến Tháng 6/2022, Công ty phát triển được 8.498 khách hàng, trong đó có 6.811 khách hàng sinh hoạt và 1.687 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:

  • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,51 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), tăng 0,01 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
  • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 2,15 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 0,58 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2021.
  • Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 2,27 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), tăng 0,44 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2021.

B/  TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022:

  • Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh BRVT.
  • Triển khai thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuận lợi cho công tác đo xa.
  • Rà soát lại các chỉ tiêu của từng lĩnh vực, thực hiện cụ thể hóa, đánh giá và đưa ra các giải pháp để thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu mà EVN SPC đã giao.
  • Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao.
  • Đẩy mạnh công tác triển khai đề án chuyển đổi số 2021-2025 do Tập đoàn và Tổng Công ty đề ra.
  • Chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:14 - 25/05/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04: I. Về sản xuất, vận hành và cung...

(08:51 - 05/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 03: I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp...

(08:35 - 29/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:13 - 26/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ...

(14:54 - 24/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2022

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN...

(14:30 - 21/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...