Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 09:15 | 04/08/2022

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa lưới điện như sau:

Ngày 01/8/2022:

- Từ 8g00 đến 16g00 thôn 1, 3 - xã Long Sơn và Suối Tre - xã Châu Pha thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ngày 02/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường 3/2 (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Trần Bình Trọng), đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ 3/2 đến KDL Chí Linh) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thành phố Bà Rịa:

+ Từ 7g40 đến 11g30 khu vực trạm Kim Hải 6 - phường Kim Dinh,
+ Từ 13g30 đến 17g00 khu vực trạm Núi Dinh 2 - phường Kim Dinh.

- Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu vực Cù Bị - xã Cù Bị thuộc thị huyện Châu Đức.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 khu phố Quảng Phú - Phường Phú Mỹ;
+ Từ 10g30 đến 12g00 thôn Phước Tấn - xã Tân Hòa;
+ Từ 8g00 đến 12g00 và từ 13g00 đến 17g00 ấp 3 - Tóc Tiên.

- Từ 8g00 đến 16g00 một phần Huyện Long điền thuộc thị huyện Long Điền.

 Ngày 03/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Thiện Thuật và hẻm 25 Nguyễn Hữu Cảnh thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Lò Thiêu Long Hương - phường Long Hương thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 9g00 một phần khu vực thôn Bàu Điềm - xã Đá Bạc;
+ Từ 9g30 đến 14g30 một phần khu vực thôn Lồ Ồ - xã Đá Bạc;
+ Từ 14g30 đến 15g30 một phần khu vực KP6 - TT. Ngãi Giao.

- Huyện Long Điền:

+ Từ 8g00 đến 12g00 xã Phước Hưng- huyện Long Điền;
+ Từ 13g30 đến 17g00 xã Phước Tỉnh - huyện Long Điền.

- Từ 7g30 đến 11g00 KP Hải Lạc, Hải Phúc - TT Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g00 một phần ấp Ông Tô Gò Cát - xã Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 04/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường 3/2 từ Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Đô Lương, Khu Biệt thự Thanh Bình thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 khu vực trạm 630KVA Nguyễn Bình - phường Phước Nguyên và khu vực trạm Tân Hưng 2 - xã Tân Hưng thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 16g00 thôn 3 - xã Long Sơn, ấp 5 - xã Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 16g30 thị trấn Long Hải thuộc thị xã Long Điền.
- Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Bình - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g00 một phần ấp Nhân Trung - xã Xuyên Mộc, tổ 5,6 - ấp 2 Tây - Bàu Lâm, một phần phấn ấp 2 - Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 05/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Trương Văn Bang, Ngô Đức Kế, toàn bộ khu Trung tâm thương mại thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Lan Anh 2 - xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu vực xã Kim Long, xã Bàu Chinh (dọc đường từ Trường DT Nội Trú đi đến TTTM Kim Long);
+ Từ 8g30 đến 9g30 một phần khu vực ấp Hưng Giao - TT. Ngãi Giao;
+ Từ 9g30 đến 11g30 một phần khu vực ấp Tân Bình - Bình Giã;
+ Từ 13g30 đến 15g30 một phần khu vực ấp Lộc Hòa - Bình Giã.

- Từ 8g00 đến 16g00 KP Phú Thạnh và KP Phước Lập - Phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 8g00 đến 15g00 tổ 6,7,8 - ấp suối lê - Tân Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 06/8/2022:

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 10g30 đến 12g00 thôn 8 Xã Long Sơn;
+ Từ 9g30 đến 10g30 KP Suối Nhum - Phường Hắc Dịch.

Ngày 07/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 bên phải đường số 1 gồm các đường: 2,3,7, 11 KCN Đông Xuyên thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 7g00 đến 17g00 một phần khu công nghiệp Phú Mỹ;
+ Từ 8g00 đến 16g00 ấp 3 - Tóc Tiên.

Ngày 08/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Hoàng Hoa Thám (từ Nguyễn Trường Tộ đến Quang Trung), đường Phan Chu Trinh (từ Võ Thị Sáu đến Thùy Vân) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 12g00 và từ 13g30 đến 16g00 thôn 1 - xã Long Sơn thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g40 đến 9g45 xã An Ngãi thuộc huyện Long Điền.
- Từ 8g00 đến 15g00 ấp Tân Rú - xã Phước Tân và xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 09/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Lý Thường Kiệt (từ Lê Quý Đôn đến Đồ Chiểu), Ba Cu (từ Lê Lai đến Trần Hưng Đạo), Bà Triệu (từ Nguyễn Văn Trỗi đến Ba Cu), Lý Tự Trọng (từ Trần Hưng Đạo đến Lê Lợi), Đồng Khởi thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g30 đến 11g30 một phần khu vực thôn Tân giao - xã Láng Lớn thuộc huyện Châu Đức.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Ông Trịnh - Phường Tân Phước và KP Tân Hạnh - Phường Phú Mỹ;
+ Từ 8g00 đến 12g00 và 13g30 đến 16g00 KP Phước Sơn - Phường Phước Hòa.

- Huyện Long Điền:

+ Từ 10g15 đến 12g00 xã Phước Hưng - huyện Long Điền;
+ Từ 13g30 đến 16g00 thị trấn Long Hải - huyện Long Điền.

- Từ 7g30 đến 15g00 KP Lộc An và KP Hòa Hội - TT Phước Hải, ấp Tân Hội - xã Phước Hội thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 16g00 xã Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 10/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Chu Mạnh Trinh thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Ấp Nam 2 Hòa Long - xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g30 đến 9g30 một phần khu vực ấp Vĩnh Bình - Bình Giã;
+ Từ 9g30 đến 10g30 một phần khu vực ấp Bình Giã - Bình Giã;
+ Từ 10g30 đến 11g30 một phần khu vực ấp Phi Lộc - Bình Giã;
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực ấp Vĩnh Phước - Bình Giã;
+ Từ 14g30 đến 15g30 một phần khu vực ấp Vĩnh An - Bình Giã.

- Từ 8g00 đến 16g00 KP Ông Trịnh - Phường Tân Phước, ấp 1 - xã Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g40 đến 11g30, từ 13g30 đến 15g00 và từ 15g30 đến 17g00 thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Điền.

Ngày 11/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Lý Thường Kiệt (từ Lý Tự Trọng đến Thống Nhất), Trương Công Định (từ Thống Nhất đến Trần Đồng), một phần đường Trần Đồng, khu 5 Tầng Liên doanh thuộc thành Phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực đường QL51 ra Cỏ May - KP5 - phường Phước Trung thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 10g00 một phần khu vực Xóm Đập - xã Suối Nghệ;
+ Từ 10g00 đến 16g00 một phần khu vực thôn Sông Xoài 4 - xã Láng Lớn.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 Ngọc Sơn Dinh - thôn Phước Thành - xã Tân Hòa;
+ Từ 13g30 đến 16g00 hạt Kiểm Lâm tổ 7 - ấp Phước Thành - xã Tân Hòa;
+ Từ 8g00 đến 16g00 ấp Tân Long - Châu Pha.

- Từ 7g30 đến 12g00 và từ 13g30 đến 17g00 thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Điền.
- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Mỹ Thuận - xã Long Mỹ, KP Hiệp Hòa và KP Tường Thành - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g00 một phần ấp 2 – xã Hòa Hội thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 12/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh Suối Chùa 7 - xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g30 một phần khu vực ấp Liên Đức, Liên Hiệp - xã Xà Bang và toàn bộ Cù Bi 1, Cù Bị 2 - xã Cù Bị;
+ Từ 8g00 đến 11g30 và từ 15g00 đến 16g00 một phần khu vực ấp Suối Lúp - xã Bình Ba;
+ Từ 13g00 đến 14g30 một phần khu vực thôn Sông Xoài 4 - xã Láng Lớn (khu vực Hồ Đá Đen)
+ Từ 8g00 đến 9g30 một phần khu vực ấp Bình Giã - xã Bình Giã;
+ Từ 9g30 đến 10g30 một phần khu vực ấp Nhi Lộc - xã Bình Giã;
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực ấp Yên Hòa - xã Bình Giã;
+ Từ 14g30 đến 15g30 một phần khu vực ấp Bình Trung - xã Bình Trung.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 khu phố Hải Sơn - phường Phước Hòa;
+ Từ 13g30 đến 16g00 KP Lam Sơn - Phường Phước Hòa;
+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Mỹ Tân - Phường Mỹ Xuân và tổ 10 - khu phố 2 - Phường Hắc Dịch.

- Từ 7g30 đến 15g00 KP Hải Tân - TT Phước, ấp Phước Trung - xã Phước Long Thọ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g00 tổ 8, 9 - ấp 1 - Bàu Lâm, một phần ấp Thèo Nèo - xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 14/8/2022:

- Từ 7g00 đến 17g00 khu công nghiệp Mỹ Xuân A và A2 thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ngày 15/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 một phần Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Du (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 16g00 KP Phước Lộc - phường Tân Phước và KP Phú Thạnh - phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 8g00 đến 15g30 một phần ấp Nhân Phước - xã Xuyên Mộc.
+ Từ 8g00 đến 11g30 và từ 13g30 đến 16g00 một phần ấp Phú Vinh - xã Hòa Hiệp.

Ngày 16/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Trần Khắc Trung, Trần Huy Liệu, Trần Khánh Dư, đường Võ Văn Tần, Thi Sách thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn 5, 6 - xã Long Sơn;
+ Từ 8g00 đến 16g00 KP Trảng Lớn - phường Hắc Dịch và ấp 6 - Tóc Tiên.

- Từ 7g30 đến 17g00 xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh thuộc huyện Long Điền.
- Từ 8g00 đến 16g00 tổ 5,6,7 - ấp Bàu Ngứa, tổ 3,4,5 - ấp Bàu Hàm thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 17/8/2022:

- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường Nguyễn Văn Cừ và một phần khu vực phường Long Toàn thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu vực ấp Tân Bang - xã Quảng Thành;
+ Từ 8g30 đến 10g30 một phần khu vực ấp Phú Linh - xã Bình Trung;
+ Từ 10g30 đến 11g30 một phần khu vực thôn Nhơn Hòa - xã Bình Trung;
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực thôn Bình Trung - xã Bình Trung
+ Từ 14g30 đến 15g30 một phần khu vực Cánh Đồng Bà Lan - xã Bình Trung.

- Từ 8g00 đến 15g00 thôn 3, 4 Bến Điệp Long Sơn - TP Vũng Tàu thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 13g30 và từ 13g30 đến 16g00 một phần ấp Phú Vinh - xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 18/8/2022:

- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường Quốc Lộ 51 và một phần khu vực phường Long Hương và Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực Bình Trung (dọc đường từ chợ Bình Giã đi vào đến Truồng Chu Văn An) thuộc huyện Châu Đức.
- Từ 8g00 đến 16g00 KP Mỹ Tân - phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Huyện Long Điền:

+ Từ 7g30 đến 12g00 ấp Hải Lộc - thị trấn Long Hải;
+ Từ 13g30 đến 17g00 KP Long Phượng - thị trấn Long Điền.

- Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Long - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 15g00 một phần ấp 2 - xã Hòa Hội và một phần ấp 3 - xã Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 19/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Trường Tộ, Lý Thường Kiệt (từ Trương Công Định đến Nguyễn Trường Tộ) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 khu vực trạm Giếng Mạch 1 - xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g30 một phần khu vực ấp Suối Lúp - xã Bình Ba;
+ Từ 8g00 đến 9g30 một phần khu vực thôn Bình Trung - xã Bình Trung;
+ Từ 9g30 đến 11g30 một phần khu vực thôn Bình Trung - xã Bình Trung (khu vực Mỏ Đá Bình Trung);
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực thôn Bình Trung - xạ Bình Trung (đường 765 đi về hướng về ngã 6 - Đá Bạc);
+ Từ 14g30 đến 15g30 một phần khu vực thôn Bình Trung - xã Bình Trung (đường 765 đi về hướng Lâm Sang).

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 12g00 thôn Láng Cát - xã Tân Hải;
+ Từ 8g00 đến 16g00 ấp 1 - Tóc Tiên, kho Hóa Chất Mỏ - ấp 6 - Tóc Tiên.

- Từ 8g00 đến 15g30 ấp Trang Trí và Bông Trang thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 21/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 bên trái đường số 1 gồm các đường: 7, 5, 6 thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 16g00 KCN Mỹ Xuân A - Phường Mỹ Xuân, một phần xã Tân Hòa - phường Phước Hòa và một phần phường Hắc Dịch thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ngày 22/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Ngô Quyền, Lưu Chí Hiếu, Đống Đa thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 15g00 một phần ấp Nhân Trí - xã Xuyên Mộc thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 23/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Tri Phương (từ Trương Văn Bang đến Trương Công Định), đường Trần Phú (đoạn nhà thờ Sao Mai), một phần đường Huyền Trân Công Chúa thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực nhánh ấp Nam 9 LP - xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa.
- Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu vực ấp Tân Thành, xã Quảng Thành thuộc huyện Châu Đức.
- Từ 8g00 đến 16g00 KP Phước Lập - Phường Mỹ Xuân, KP Phước Hưng - Phường Mỹ Xuân, KP Ngọc Hà - Phường Phú Mỹ, KP Ngọc Hà - Phường Phú Mỹ thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 8g00 đến 11g30 một phàn ấp Thèo Nèo - xã Bình Châu;
+ Từ 13g30 đến 15g00 ấp Bình Tiến.

Ngày 24/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Văn Trỗi (từ Lê Hồng Phong đến Cô Giang) đường Cô Giang, Ký Con, Tú Xương (từ đầu đường đến Nguyễn Văn Trỗi) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 11g30 một phần khu vực Bình Sơn, Nhơn Hòa - xã Đá Bạc;
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực Nhơn Hòa - xã Đá Bạc;
+ Từ 15g00 đến 16g00 một phần khu vực Bình Sơn - xã Đá Bạc;
+ Từ 8g30 đến 14g30 một phần khu vực Tập Đoàn 26 - xã Xuân Sơn;
+ Từ 14g30 đến 15g30 một phần khu vực Xuân Tân - xã Xuân Sơn.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g30 đến 11g30 thôn 2 - xã Long Sơn;
+ Từ 8g00 đến 16g00 phường Hắc Dịch xã Sông Xoài - Châu Pha.

- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Tân Hội - xã Phước Hội, ấp An Hòa, An Điền - xã Lộc An thuộc huyện Đất Đỏ.
- Huyện Xuyên Mộc:

+ Từ 8g00 đến 11g30 ấp 2B, 3B - xã Bàu Lâm, một phần ấp Phú Lộc - xã Hòa Hiệp;
+ Từ 13g30 đến 16g00 một phần ấp Phú Quý - xã Hòa Hiệp.

Ngày 25/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 hẻm 116 Đô Lương, đường 30/4 (từ Đô Lương đến hẻm 1007) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường QL 51 từ khu vực Bến xe BR đến nhánh Nuôi trồng Thủy sản và một phần khu vực Phường Phước Trung, Long Hương thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 10g00 một phần khu vực đường Hùng Vương TT. Ngãi Giao (dọc đường Quán Cà Phê 56 - TT. Ngãi Giao);
+ Từ 10g00 đến 11g30 một phần khu vực đường Hùng Vương TT. Ngãi Giao (khu vực giáp ranh xã Bình Ba);
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực ấp Đức Trung - xã Bình Ba;
+ Từ 15g00 đến 16g00 một phần khu vực ấp Bình Đức - xã Bình Ba;
+ Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực xã Bình Giã và một phần khu TT.Ngãi Giao, thôn Lồ Ồ xã Đá Bạc (dọc đường vòng xoay Ngãi Giao đi vào hết xã Bình Giã).

- Từ 13g30 đến 16g00 một phần ấp Phú Tài - xã Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 26/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Thùy Vân, Nguyễn Hiền thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 7g40 đến 15g00 dọc đường QL51 và một phần khu vực phường Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa.
- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu vực Tập Đoàn 26 - xã Cù Bị;
+ Từ 8g30 đến 11g30 một phần ấp Xuân Tân - xã Xuân Sơn;
+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần ấp Xuân Sơn - xã Xuân Sơn;
+ Từ 14g30 đến 15g30 một phần ấp Xuân Hòa - xã Xuân Sơn.

- Từ 8g00 đến 16g00 Một phần khu phố Song Vĩnh, Phường Tân Phước thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Gò Sầm, Cây Cám, Thanh An - xã Láng Dài; ấp Phước Trung - xã Phước Long Thọ thuộc huyện Đất Đỏ.
- Từ 8g00 đến 16g00 một phần ấp Khu I - xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 28/8/2022:

- Từ 7g00 đến 17g00 một phần khu công nghiệp Phú Mỹ, Cái Mép và một phần xã Long Sơn TP Vũng Tàu thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ngày 29/8/2022:

- Từ 8g00 đến 15g00 Đường Hoàng Việt, Nguyễn Bảo thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 16g00 khu phố 5 - phường Hắc Dịch và ấp Tân Sơn - xã Châu Pha thuộc thị xã Phú Mỹ.
- Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Long - TT Đất Đỏ, ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Thuận - xã Long Tân thuộc huyện Đất Đỏ.

Ngày 30/8/2022:

- Từ 7g00 đến 17g00 đường Nguyễn Gia Thiều, 30/4 (từ Nam Bình đến Ẹo Ông Từ) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực Đội 3, cao Su - Ngãi Giao thuộc huyện Châu Đức.
- Từ 8g00 đến 16g00 KP Phú Hà - Phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ngày 31/8/2022:

- Từ 7g00 đến 17g00 đường Hải Đăng, Hạ Long (từ Trương Công Định đến bến tàu cánh ngầm) thuộc thành phố Vũng Tàu.
- Từ 8g00 đến 16g00 một phần khu phố Bến Đình - Phường Mỹ Xuân thuộc thị xã Phú Mỹ.

Công ty Điện lực BR-VT xin thông báo đến Quý Khách hàng sử dụng điện được biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.
Trân trọng!


TIN LIÊN QUAN

(09:39 - 27/10/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:40 - 30/09/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 10/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:15 - 04/08/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:56 - 30/06/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(16:40 - 31/05/2022)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(09:14 - 24/05/2022)

kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(10:18 - 18/05/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 16/5/22 đến ngày 22/5/22

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(16:45 - 04/05/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tuần từ ngày 02/5/22 đến ngày 08/5/22

Căn cứ văn bản sồ 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty...

(08:17 - 29/04/2022)

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:01 - 20/04/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN Từ ngày 01/04 đến ngày 30/04/2022

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...