Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động công suất nguồn trên địa bàn tỉnh

Đăng bởi Phòng Điều Độ - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 09:53 | 27/09/2022

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/9/2022 - 02/10/2022

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022 tránh quá tải lưới điện, công ty lập “phương án phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022” cho các đơn vị, như sau:

Theo phương án từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, trên địa bàn tình BRVT phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 26/9/2022 - 02/10/2022 ở mức: 245,341 MW và 109,76 MW (tương đương 100% và 44,74% công suất đặt). Khi đó, các Điện lực thực hiện cho các mức huy động công suất nguồn MTMN và thời gian thực hiện cụ thể như sau:
1. Mức công suất huy động cả công ty: 245,341MW (từ ngày 26/9/2022 đến 01/10/2022):

2. Mức công suất huy động cả công ty: 109,76 (từ 10g00 đến 13g00 ngày 02/10/2022):

Xem chi tiết tại đây


TIN LIÊN QUAN

(14:08 - 04/12/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 04/12/2023 – 10/12/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(08:15 - 27/11/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 27/11/2023 – 03/11/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(13:40 - 21/11/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/11/2023 – 26/11/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(18:57 - 15/11/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/11/2023 – 19/11/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(18:11 - 12/11/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 06/11/2023 – 12/11/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(13:08 - 02/11/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 30/10/2023 – 05/11/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(07:43 - 23/10/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 23/10/2023 – 29/10/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(19:18 - 25/05/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/05/2023 - 28/05/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(08:05 - 04/05/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/05/2023 - 14/05/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(08:48 - 25/04/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 24/04/2023 - 30/04/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...