Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi Phòng Điều Độ - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 15:09 | 16/01/2023

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/01/2023 – 22/01/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023 tránh quá tải lưới điện, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu lập “Phương án phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023” cho các đơn vị, như sau:

Theo phương án từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, trên địa bàn tình BRVT phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023 ở mức: 143,50MW; 98,75MW; 94,35MW và 71,48MW (tương đương 58,49%, 40,25%, 38,46% và 29,13% công suất đặt). Khi đó, các Điện lực thực hiện cho các mức huy động công suất nguồn MTMN và thời gian thực hiện cụ thể như sau:
1. Mức công suất huy động cả công ty: 143,50MW (Từ 10g30 đến 12g00, ngày 16/01 đến 19/01/2023):

Stt Đơn vị Tổng công suất (MWp) Công suất huy động
(MW)
1 Điện lực TP. Vũng Tàu 5,120 2.995
2 Điện lực Bà Rịa 0,958 0.560
3 Điện lực TX. Phú Mỹ 107,292 62.755
4 Điện lực Xuyên Mộc 89,648 52.435
5 Điện lực Châu Đức 18,591 10.874
6 Điện lực Long Điền 10,428 6.099
7 Điện lực Đất Đỏ 13,304 7.782
8 PC BRVT 245,341 143,50

2. Mức công suất huy động cả công ty: 98,75MW (từ 9g00 đến 14g30 ngày 20/01/2023):

Stt Đơn vị Tổng công suất (MWp) Công suất huy động
(MW)
1 Điện lực TP. Vũng Tàu 5,120 2.061
2 Điện lực Bà Rịa 0,958 0.386
3 Điện lực TX. Phú Mỹ 107,292 43.185
4 Điện lực Xuyên Mộc 89,648 36.083
5 Điện lực Châu Đức 18,591 7.483
6 Điện lực Long Điền 10,428 4.197
7 Điện lực Đất Đỏ 13,304 5.355
8 PC BRVT 245,341 100,77

3. Mức công suất huy động cả công ty: 94,35MW (từ 8g30 đến 15g00 ngày 21/01/2023):

Stt Đơn vị Tổng công suất (MWp) Công suất huy động
(MW)
1 Điện lực TP. Vũng Tàu 5,120 1.969
2 Điện lực Bà Rịa 0,958 0.368
3 Điện lực TX. Phú Mỹ 107,292 41.261
4 Điện lực Xuyên Mộc 89,648 34.476
5 Điện lực Châu Đức 18,591 7.149
6 Điện lực Long Điền 10,428 4.010
7 Điện lực Đất Đỏ 13,304 5.116
8 PC BRVT 245,341 94,35

4. Mức công suất huy động cả công ty: 71,48MW (từ 8g30 đến 15g30 ngày 22/01/2023 ):

Stt Đơn vị Tổng công suất (MWp) Công suất huy động
(MW)
1 Điện lực TP. Vũng Tàu 5,120 1.492
2 Điện lực Bà Rịa 0,958 0.279
3 Điện lực TX. Phú Mỹ 107,292 31.259
4 Điện lực Xuyên Mộc 89,648 26.119
5 Điện lực Châu Đức 18,591 5.416
6 Điện lực Long Điền 10,428 3.038
7 Điện lực Đất Đỏ 13,304 3.876
8 PC BRVT 245,341 71,48

Xem chi tiết tại đây


TIN LIÊN QUAN

(10:21 - 22/03/2023)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ từ ngày 20/3/2023 – 26/3/2023

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...

(16:23 - 12/03/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/3/2023 – 19/3/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(15:20 - 03/03/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 06/03/2023 - 12/03/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(14:27 - 27/02/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 27/02/2023 – 05/3/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(15:40 - 20/02/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/02/2023 – 26/02/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(10:52 - 13/02/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/02/2023 - 19/02/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(15:09 - 16/01/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/01/2023 – 22/01/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(10:10 - 09/01/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 09/01/2023 - 15/01/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(15:17 - 03/01/2023)

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 02/01/2023 – 08/01/2023

Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái...

(16:17 - 30/12/2022)

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ từ ngày 26/12/2022 - 01/01/2023

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà...