Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi Phòng KHVT - Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 08:35 | 29/03/2023

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023

A.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 02:
I.   Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1.   Cung cấp điện:
-    Điện nhận: Sản lượng điện nhận lưới trong tháng 02 đạt 585,98 triệu kWh tăng 13,78% so với tháng 02 năm 2022. Trong 02 tháng đầu năm 2023, Sản lượng điện nhận lưới toàn tỉnh đạt 1098,03 triệu kWh bằng 97,12% so với cùng kỳ năm 2022.
-    Diesel: Công suất phát lên lưới trong tháng 02 đạt 2,49 triệu kWH tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2022 (2,23 triệu kWh). Tổng công suất phát lên lưới trong 02 tháng đầu năm 2023 là 4,83 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo) tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2022.
-   Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới trong tháng 0228.746 MWh. Tổng công suất phát lên lưới trong 02 tháng đầu năm 2023 đạt: 51.683 MWh bằng 93,06% so với cùng kỳ năm 2022.
2.   Điện thương phẩm: Trong tháng 02 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 584,71 triệu kWh tăng 11,53% so với tháng 02 năm 2023. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 1087,19 tr.kWh bằng 96,39 % so với cùng kỳ 2022 (thực hiện là 1127,87 triệu kWh). Cụ thể như sau:

STT

Thành phần

Sản lượng thương phẩm 02 tháng đầu năm 2023

Năm 2022 (Tr.kWh)

Năm 2023 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2023 so với năm 2022 (%)

Tỷ trọng 2023

(%)

A

TỔNG SỐ

 1,127.87

 1,087.19

96.39%

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

 37.42

 37.88

101.23%

3.48%

2

Công nghiệp – Xây dựng

 832.90

 783.12

94.02%

72.03%

3

Khách sạn – Thương nghiệp

 46.56

 51.05

109.65%

4.70%

4

Cơ quan quản lý – TDDC

 189.68

 191.96

101.20%

17.66%

5

Thành phần khác

 21.30

 23.17

108.80%

2.13%

A1

Thương phm 110 kV

 425.58

 422.13

99.19%

38.83%

A2

Thương phm 22kV

 702.29

 665.06

94.70%

61.17%

3.   Tiết kiệm điện: Đến tháng 02/2023, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 24,19 triệu kWh. Tương đương 2,23% điện thương phẩm, cao hơn 0,13 % so với kế hoạch giao (2,1%).
4.   Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo PPĐT toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ: Lũy kế đến tháng 02/2023 đạt 100%.
5.   Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Lũy kế đến tháng 02/2023 đạt 100% .
6.   Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng App/Zalo: Lũy kế đến tháng 02/2023 là là 372.820/441.712 khách hàng, đạt 84,4%.
7.   Tổn thất điện năng:
Trong 02 tháng đầu năm Công ty Điện lực BR-VT thực hiện là: 0,84% tăng 0,64% so với cùng kỳ năm 2022.
8.   Tình hình sự cố:
Trong tháng 02 năm 2023 xảy ra 06 vụ sự cố. Cụ thể như sau:
Sự cố lưới điện 110kV: 02 vụ

Mô tả

Đường dây 110kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện

0

02

0

Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 04 vụ

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện

01

03

0

9.   Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:
Trong tháng 02 năm 2023, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau:

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Thực hiện

0,017

14,19

0,13

II.   Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1.   Về sửa chữa lớn:
Năm 2023, Công ty Điện lực BRVT đăng ký kế hoạch chi phí SCL năm 2023 tổng cộng 18 công trình, giá trị kế hoạch đăng ký 42.555 triệu đồng, cụ thể như sau:
a.   Lưới điện 110kV: 06 công trình, giá trị kế hoạch 9.283 triệu đồng.
b.   Nguồn điện: 04 công trình, giá trị kế hoạch 22.053 triệu đồng.
c.   Lưới điện 22kV, thiết bị và kiến trúc: 08 công trình, giá trị kế hoạch 11.219 triệu đồng.
2.   Về đầu tư xây dựng:
Năm 2023, Công ty Điện lực BRVT đăng ký kế hoạch ĐTXD với tổng số 359,89 tỷ đồng trong đó vốn KHCB 121,96 tỷ đồng, vốn vay tín dụng thương mại 223,65 tỷ đồng.      
III.   Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
Đến tháng 02/2023 giải quyết cấp điện cho 25 công trình mua điện từ lưới điện trung áp và 896 khách hàng hạ áp.
B.   TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023:
-   Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh BRVT.
-   Triển khai thay thế công tơ cơ sang công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuận lợi cho công tác đo xa.
-   Tập trung các giải pháp xử lý nguyên nhân gây ra sự cố lưới điện trong 02 tháng đầu năm 2023, nhất là các nguyên nhân xuất phát từ sự cố lưới điện của khách hàng và việc vi phạm hành lang an toàn luới điện trong dân.
-   Phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc di dời lưới điện phục vụ công trình xây dựng hạ tầng của địa phương, giảm sự cố lưới điện do thi công.
-   CTĐL Bà Rịa –Vũng Tàu đảm bảo dự trữ đủ dầu cho phát điện của NMĐ An Hội (Côn Đảo), nhất là giai đoạn mưa bão.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:14 - 25/05/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04: I. Về sản xuất, vận hành và cung...

(08:51 - 05/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 03: I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp...

(08:35 - 29/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:13 - 26/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ...

(14:54 - 24/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2022

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN...

(14:30 - 21/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...