Các biểu mẫu quy định cấp điện cao áp

 

Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn hồ sơ thủ tục đối với Khách hàng mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…) có nhu cầu mua điện từ lưới điện ≥ 110kV.

 

      Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc tải các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1. Biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

2. Giấy đề nghị mua điện (File đính kèm).

3. Lưu đồ câp điện cao áp (File đính kèm).

4. Hợp đồng đầu tư (File đính kèm).

5. Trình tự cấp điện cao áp (File đính kèm).

6. Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp (File đính kèm).

       Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BCT, ngày 31/11/2016 của Bộ Công Thương.

 
Đầu trang