Các biểu mẫu quy định cấp điện hạ áp

Cấp điện từ lưới điện hạ áp (220/380V)

     Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm Giao dịch Khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc tải các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1. Trình tự cấp điện hạ áp (File đính kèm).

2. Hồ sơ đề nghị cấp điện hạ áp (File đính kèm).

3. Giấy đề nghị mua điện (File đính kèm).

4. Bảng đăng ký biểu đồ phụ tải (File đính kèm).

 
Đầu trang