Các biểu mẫu quy định cấp điện trung áp

     Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm Giao dịch Khách hàng của Điện lực sở tại để được hướng dẫn cụ thể hoặc tải các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

1. Trình tự cấp điện trung áp (File đính kèm).

2. Hồ sơ đề nghị cấp điện trung áp (File đính kèm).

3. Giấy đề nghị mua điện (File đính kèm).

4. Thông tin đăng ký đấu nối (File đính kèm)

      Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng Công ty Điện lực miền Nam ban hành thông qua Quy định Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

 

 Tải văn bản tại đây:

Bộ tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không;

Tap_1_-_May_bien_ap_edited_2-6-2015_final; (File rar)

Tap_2_-_Day_dan_va_Cap_dien_edited_2206; (File rar)

Tap_3_-_Thiet_bi_luoi_dien_edited_0508; (File rar)

Tap_4_-_Cach_dien_va_Phu_kien_edited; (File rar)

Tap_5_-_Thiet_bi_do_luong; (File rar)

Tap_6_-_Tru_neo_xa; (File rar)

Tap_7_-_Thiet_bi_thi_nghiem_20_08; (File rar)

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dây dẫn bọc và cáp điện hạ áp);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dây dẫn bọc và cáp điện trung áp);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dây dẫn trần);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Máy biến áp phân phối 1 pha 12,7/0,23kV);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Chống sét van 18kV - cấp 1);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Tụ bù trung áp 13,2kV);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Dầu cách điện máy biến áp);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Thiết bị lưới điện hạ thế);

Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong EVN SPC (Kiểm soát và sửa đổi);

 

Lưu ý: Trước khi tổ chức thi công công trình, quý khách hàng phải hoàn tất các thủ tục: xác nhận sự phù hợp quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; xin giấy phép thi công công trình điện với các Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi dự kiến xây dựng công trình. Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên trong vòng 07 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BCT, ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương.

 
Đầu trang