Đầu trang

Lịch ghi chỉ số công tơ trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 
 

 

Để thuận tiện trong việc kiểm tra đối chiếu thông tin ghi chỉ số công tơ điện hàng tháng, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng sử dụng điện lịch ghi chỉ số công tơ điện của tất cả các đơn vị trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quý Khách hàng tải file dưới đây để biết thông tin chi tiết.

 

(Bấm để tải file)

1. Lịch ghi chỉ số công tơ Thành phố Vũng Tàu.
2. Lịch ghi chỉ số công tơ Thành phố Bà Rịa.
3. Lịch ghi chỉ số công tơ Thị xã Phú Mỹ.
4. Lịch ghi chỉ số công tơ Huyện Xuyên Mộc.
5. Lịch ghi chỉ số công tơ Huyện Châu Đức.
6. Lịch ghi chỉ số công tơ Huyện Đất Đỏ.
7. Lịch ghi chỉ số công tơ Huyện Long Điền.
8. Lịch ghi chỉ số công tơ Huyện Côn Đảo.