Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 30 Đường 30 tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 30 Đường 30 tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

Số điện thoại: (0254) 2210 326 - (0254) 2210 339

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC BÀ RỊA

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 6 Điện Biên Phủ, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BÀ RỊA

Địa chỉ: Số 6 Điện Biên Phủ, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

Số điện thoại: (0254) 2212 788 - (0254) 2212 331

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỨC

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CHÂU ĐỨC

Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức.

Số điện thoại: (0254) 2214 244 - (0254) 6502 468

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu 7 Đường Nguyễn Văn Linh, Huyện Côn Đảo.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC CÔN ĐẢO

Địa chỉ: Khu 7 Đường Nguyễn Văn Linh, Huyện Côn Đảo.

Số điện thoại: (0254) 3830 147 - (0254) 3830 507

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu TT Hành chính Huyện Đất Đỏ, Khu phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ

Địa chỉ: Khu TT Hành chính Huyện Đất Đỏ, Khu phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ.

Số điện thoại: (0254) 2228 902 - (0254) 2215 435

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: 118 Đường Dương Bạch Mai, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC LONG ĐIỀN

Địa chỉ: 118 Đường Dương Bạch Mai, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền.

Số điện thoại: (0254) 3652 579 - (0254) 2215 438

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính Thị xã Phú Mỹ.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỊ XÃ PHÚ MỸ

Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính Thị xã Phú Mỹ.

Số điện thoại: (0254) 2244 828 - (0254) 2216 244

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

ĐIỆN LỰC XUYÊN MỘC

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: QL 55, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc.

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000

Xem thêm

ĐIỆN LỰC XUYÊN MỘC

Địa chỉ: QL 55, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc.

Số điện thoại: (0254) 3781 949 - (0254) 2476 555

Tổng đài chăm sóc Khách hàng (Liên hệ 24/7): 19001006 - 19009000