Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

- Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu tiền thân là Sở Điện lực Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, truyền tải và cung cấp điện cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân.
- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý lưới điện phân phối từ cấp điện áp 110kV trở xuống và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Tên gọi: Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
- Tên tắt: PCBRVT

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

7.015,21 triệu kWh

(Tính đến 30/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

427.955 Khách hàng

(Tính đến 30/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo